14 maja 2010 - Gimnazjum świętuje

       Już od sześciu lat suskie Gimnazjum świętuje rocznicę nadania imienia Kawalerii Polskiej.
       Po oficjalnych uroczystościach na boisku przyszkolnym uczniowie i zaproszeni goście przeszli do Sanktuarium św. Antoniego na uroczystą Mszę św. sprawowaną w intencji społeczności gimnazjalnej, ale też w intencji naszej Ojczyzny i za tych, którzy zginęli w jej obronie.
       Ks. Dziekan Jerzy Karwat przywitał przybyłych, a słowami wypowiedzianymi przez ks. Piotra Skargę: "Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" zachęcił, aby ponad interes własny przedkładać zawsze to, co służy ojczyźnie naszej - Polsce. Następnie poprosił o przewodniczenie liturgii ks. Kanonika Mieczysława Adamczyka, a o wygłoszenie słowa Bożego ks. Wicedziekana Majora Ryszarda Pasiekę.
       W tym miejscu w sposób szczególny dziękujemy p. Janinie Kanieckiej - dyrektorce Gimnazjum za to, że każdego roku bez względu na różne i odmienne opinie, organizując te uroczystości prosi o odprawienie Mszy św. Bez tego tak ważnego elementu, hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna - byłoby pustosłowiem.
       Jednak należy pamiętać, aby nie był to zryw jednorazowy. Ojczyzna potrzebuje nas, jako ludzi wiary na co dzień.
       "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem" - uczy Chrystus.