24 lutego 2010 - Poświęcenie kaplicy pogrzebowej

       W Suszu przy kościele Św. Rozalii została wybudowana Kaplica Pogrzebowa, która ma służyć mieszkańcom Susza i pobliskich okolic. O godz. 12.00 miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej kaplicy pogrzebowej, na którą właściciele pp. Agata i Tomasz Dudziczowie zaprosili księży proboszczów z terenu gminy Susz, a także przedstawicieli samorządu z panem Burmistrzem J. Sadowskim.

       Gmina nasza od dawna czekała na kaplicę z prawdziwego zdarzenia, która będzie rzeczywistym, godnym miejscem modlitwy i przygotowania naszych drogich zmarłych na drogę przejścia do wieczności. Dotychczasowe kaplice nie spełniały wymaganych standardów.

       Jak doszło do realizacji projektu?

       - Działkę przeznaczoną na wybudowanie Kaplicy Pogrzebowej parafia św. Rozalii sprzedała Urzędowi Gminy i Miasta Susz. W 2008 r. odbył się przetarg, w wyniku którego działkę zakupił Zakład Pogrzebowy Kalia i z własnych funduszy zbudował Dom Pogrzebowy.

       Nowo wybudowana Kaplica posiada dużą, ogrzewaną salę eksportacyjną, wyposażoną w ławki. Może pomieścić 50 osób uczestniczących w różańcu za zmarłych i w pogrzebie. Posiada pomieszczenie do przygotowania ciała, a także chłodnię i toalety w tym dla osób niepełnosprawnych. Kaplica spełnia wymogi Sanepidu, Straży Pożarnej i BHP. Kaplica dostępna będzie dla każdego Zakładu Pogrzebowego, który będzie dokonywał pochówku.

       W związku z powyższym, z dniem otwarcia i poświęcenia nowej kaplicy - kaplice w kościele Św. Rozalii i Św. Antoniego zostają zamknięte i nie będzie można już z nich korzystać.

       Pogrzeby katolickie będą się odbywały wg następującego porządku:
       1. Stacja pierwsza w kaplicy pogrzebowej, następnie przejazd do kościoła,
       2. Stacja druga w kościele połączona z Mszą św., a następnie przejazd na cmentarz,
       3. Stacja trzecia to obrzędy pogrzebowe na cmentarzu.

       Niech to miejsce modlitwy i naszego pożegnania ze zmarłymi zachęci nas do gorliwej pamięci o wszystkich tych, którzy od nas odchodzą.

       Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...