Triduum Sacrum 2011

21 kwietnia 2011 - Wielki Czwartek

       Wielki czwartek to dzień podczas którego przypomnieliśmy sobie wydarzenia Ostatniej Wieczerzy. Kapłani uroczyście świętują ten dzień, bo Chrystus ustanowił dwa sakramenty: sakrament kapłaństwa i Eucharystii.
       W tym dniu Kapłan symbolicznie obmywał nogi dwunastu mężczyznom na wzór apostołów w wieczerniku.
       Jest to też dzień zdrady Judasza, pojmania i uwięzienia Jezusa. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Najświętszy Sakrament przenoszony jest do ciemnicy. W naszym kościele w tym roku ciemnicę ozdobił obraz Ecce Homo którego oryginał namalował Ojciec Albert Chmielowski.22 kwietnia 2011 - Wielki Piątek

       Wielki Piątek to dzień refleksji. W wieczornej liturgii rozważaliśmy przebieg męki i śmierć naszego Zbawiciela. Przez ucałowanie krzyża dziękowaliśmy Jezusowi za jego mękę i śmierć poniesioną dla naszego odkupienia.23 kwietnia 2011 - Wielka Sobota

       W tym dniu adorowaliśmy krzyż i Jezusa w grobie a także przynosiliśmy pokarmy do poświęcenia.
       Uroczysta Liturgia rozpoczęła się o godzinie 20.00 przy rozpalonym przed kościołem ognisku. Po poświęceniu ognia i zapaleniu paschału weszliśmy procesyjnie do kościoła by wysłuchać wyśpiewanego orędzia wielkanocnego "Weselcie się już zastępy aniołów a niebie...".
       Liturgia Słowa była w tym dniu wyjątkowo rozbudowana. Składało się na nią aż dziewięć czytań, które pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie Narodu Wybranego z niewoli Egipskiej, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za nasze grzechy trzeciego dnia powstał z martwych.
       Po poświęceniu wody odnowiliśmy też nasze przyrzeczenia chrzcielne.
       Liturgię zakończyło radosne ALLELUJA obwieszczające zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.24 kwietnia 2011 - Wielkanoc

       Radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczął się w naszym kościele o godz. 5:30 adoracją pustego już grobu. Następnie poprzedzając Mszę świętą rezurekcyjną w promieniach wschodzącego słońca przeszliśmy procesyjnie trzy razy wokół kościoła by obwieścić "Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.".