17 kwietnia 2011 - Misterium męki Pańskiej

       W Niedzielę palmową po Gorzkich Żalach mieliśmy możliwość obejrzenia Misterium Męki Pańskiej wystawionego w Katolickim Centrum Kultury przez dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych działającego przy naszej parafii.
       Misterium było przygotowane przez dzieci i kierowane do dzieci, a jego myślą przewodnią był grzech i uwolnienie się od niego przez sakrament pojednania.
       Wielkie podziękowanie należy się Pani Halinie Sąsiadek, która z wielkim zaangażowaniem przygotowała scenografię, rekwizyty, prezentację multimedialną i wyreżyserowała misterium.