17 kwietnia 2011 - Niedziela Palmowa

       Tradycją naszej parafii stało się to, że Msza św. o godz. 11.00 rozpoczyna się 15 minut wcześniej przed figurą Chrystusa Króla odczytaniem ewangelii opisującej tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy i poświęceniem palm. Następnie procesyjnie przeszliśmy na Eucharystię do kościoła.
       Na zakończenie Mszy św. rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą palmę. Zgłoszeń było bardzo dużo i wszystkie palmy wykonane własnoręcznie zostały nagrodzone.