LITURGIA NAWIEDZENIA
OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ1. 16.00 - Maryjne nabożeństwo oczekiwania
- Prowadzi Ojciec Misjonarz


2. 16.30 - Procesja do figury Chrystusa Króla

Krzyż i świece:
1. Karol Szysler
2. Jakub Bańkowski
3. Jakub Rynkowski
Sztandary:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................

          Młodzież bierzmowana
          Delegacje niosące OBRAZ
          Delegacje do powitania OBRAZU
          Ministranci
          Lektor z Ewangeliarzem
          Lektorzy
          Siostry Zakonne
          Kapłani
          Ks. Proboszcz ubrany w kapę
          Ks. Biskup
          OBRAZ
          Straż Pożarna wokół OBRAZU
          Organistka
          Wierni
          Nagłośnienie niosą:
          1. Bartosz Brzeziński
          2. Kamil Brzeziński

- Podczas oczekiwania na Matkę Bożą przy figurze Chrystusa Króla śpiew Litanii Loretańskiej (p. organistka)


3. 17.00 - Powitanie Matki Bożej
          - Ks. Biskup i Ks. Proboszcz całują ramę OBRAZU w milczeniu.
          - Obraz podejmują strażacy (kaplica odjeżdża w stronę kościoła)
          - Pieśń: "O Maryjo witam Cię"
          - procesja do kościoła
          - OBRAZ podejmują kolejno delegacje bez zatrzymywania się
O. Rekolekcjonista - KOMENTARZ przy przejmowaniu OBRAZU:

a) STRAŻACY
Pieśń: "Gwiazdo Śliczna..."

b) OJCOWIE:
1. Tomasz Dudzicz
2. Stanisław Dybich
3. Marek Sąsiadek
4. Arkadiusz Trzciałkowski
Pieśń: "Gwiazdo Śliczna..." c.d.

c) MATKI:
1. Danuta Świst - Piotrowska
2. Katarzyna Gruszecka
3. Agata Dudzicz
4. Maja Trzciałkowska
Pieśń: "Była cicha i Piękna..."

d) NAUCZYCIELE:
1. Emilia Bluj - Kołakowska
2. Dorota Olszewska
3. Elżbieta Ryszka
4. Barbara Kawicka
Pieśń: "Zdrowaś Maryja"

e) ŻYWY RÓŻANIEC:
1. Halina Sąsiadek
2. Danuta Karczewska
3. Agnieszka Rupińska
4. Mirosława Oracka
Pieśń: "Zawitaj Królowo różańca..."

f) FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH:
1. Barbara Nowakowska
2. Helena Pandurowicz
3. Andrzej Jeremicz
4. Piotr Sikorski
Pieśń: "Cześć Maryi..."

g) MŁODZIEŻ ŻEŃSKA:
1. Sylwia Linowska
2. Monika Okraszewska
3. Angelika Tarnowska
4. Agata Piedziewicz
Pieśń: "Jak szczęśliwa Polska cała"

h) MŁODZIEŻ MĘSKA - LEKTORZY:
1. Piotr Gruszecki
2. Miłosz Ryszka
3. Maksymilian Karczewski
4. Adam Wojciechowski
Pieśń: "Serdeczna Matko..."

i) STRAŻACY


4. INTRONIZACJA OBRAZU
- Po przybyciu do Kościoła Strażacy pomagają ustawić OBRAZ na przygotowanym miejscu
- śpiew: "Prowadź nas do Jezusa"
- Na pulpicie obok OBRAZU umieścić EWANGELIARZ
- Na świeczniku świeca Maryjna, którą zapala Ks. Biskup
- Ks. Proboszcz zasypuje kadzidło; Okadza OBRAZ i EWANGELIARZ


5. EWANGELIA I MAGNIFICAT
- Komentarz
- Odczytanie Ewangelii Łk 1,39-45 (o Nawiedzeniu)
..........................................................................
- Po słowach "Wtedy Maryja rzekła: śpiew "Magnificat"
- Po Ewangelii: "Pochylcie głowy na błogosławieństwo Ewangeliarzem". Ksiądz Biskup błogosławi wiernych Ewangeliarzem.


6. ODCZYTANIE TELEGRAMU OD OJCA ŚWIĘTEGO
- Komentarz
- Ks. V-CE DZIEKAN DEKANATU: Ks. Ryszard Pasieka czyta telegram Ojca Świętego Benedykta XVI (wszyscy stoją)
- Proboszcz poprzedniej parafii; Ks. Kan Mieczysław Adamczyk wraz z delegacją swoich parafian składa w milczeniu kwiaty przed OBRAZEM jako podziękowanie za Nawiedzenie w jego parafii


7. POWITANIA
- Przed każdym powitaniem komentarz/zapowiedź - O. Misjonarz
- Po każdym powitaniu śpiewamy jeden raz refren: Ave, Ave Maria
a) Ks. PROBOSZCZ:
- Ks. Jerzy Karwat
b) PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU:
- p. Zbigniew Skolimowski - przewodniczący Rady Miasta wraz z Radnymi naszej parafii
c) RODZICE:
- pp. Katarzyna i Zbigniew Prus
d) MŁODZIEŻ:
- Michał Osowski
- Ewelina Pietrasiak
e) DZIECI:
- Zofia Trzciałkowska
- Maria Lendzion
- Magdalena Brzozowska
Po rozpoczęciu Mszy św. śpiew: "Chwała na wysokości Bogu" (bez aktu pokutnego).


8. MSZA ŚW.
Posługują do Mszy św.:
Ceremoniarz: Karol Kaliś
Asysta:
1. Miłosz Ryszka
2. Piotr Gruszecki
3. Mitra: Lewandowski Jakub
4. Pastorał: Marcyjański Mateusz
5. Kadzidło:
- Wojtek Linowski/ Maks Karczewski.
- Adam Wojciechowski/Arek Kleina

I czytanie: Anna Tarnowska
PSALM: Maja Trzciałkowska
II czytanie: Bartosz Brzeziński
EWANGELIA .......................................................
KAZANIE: Ks. Bp Jan Styrna
BIERZMOWANIE.
Pieśni:
.......................................................................


9. MODLITWA WIERNYCH

Młodzież bierzmowana


10. OFIAROWANIE

Dary ofiarne:
- Dzieci:
1. .......................................................................
2. .......................................................................

- Młodzież (bierzmowana) (Szaty służby liturgicznej ołtarza):
1. (Hostia): ...............................................................
2. (Woda i Wino): ..........................................................

- Członkowie Żywego Różańca: (Dwa ornaty Maryjne i świeca Maryjna płonąca przy obrazie): Mariola Cieślak

- Rodzice Dzieci Pierwszokomunijnych: (Dwa świeczniki mosiężne i dwie świece Maryjne ołtarzowe)
1. Katarzyna Dworacka
2. Joanna Dybich

Pieśń - na Ofiarowanie: "Z dawna Polski Tyś Królową"
Pieśni - na Komunię św.:
- "Zróbcie mu miejsce..."
- "Niech będzie chwała i cześć..."
- "Ciebie Boga wysławiamy"
Modlitwa po Komunii świętej.
Podziękowanie:
- Młodzież: Izabela Akierman, Wojciech Linowski
- Ks. Proboszcz.
Słowo Ks. Biskupa
Błogosławieństwo
Pieśń: "My chcemy Boga" 1 zwr.
Ogłoszenia - O. Misjonarz.
Pieśń: "My chcemy Boga" 2 zwr.


11. CZUWANIE

19.00 - Różaniec prowadzony przez Róże Żywego Różańca
20.20 - Czuwanie prowadzone przez Franciszkański Zakon Świeckich
21.00 - Apel Jasnogórski (Ojciec Michał - Paulin)
22.00 - Czuwanie młodzieży
23.00 - Modlitwy za zmarłych - (Ojciec Misjonarz)

24.00 - Pasterka Maryjna w intencji powołań celebrowana przez Księży Rodaków i Księży kiedyś pracujących w parafii
Asysta:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. I Czytanie: Piotr Gruszecki
4. Psalm:
..........................................................................
5. II Czytanie: Karol Kaliś
6. Kazanie: Ks. Marek Piedziewicz
Godz. 1.00 - 7.30 - Czuwania (poszczególnych wiosek i ulic)

7.30 - Godzinki ku czci NMP

8.00 - Msza św. dla chorych i osób w podeszłym wieku
Asysta:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. I Czytanie:
..........................................................................
4. Psalm:
..........................................................................
5. II Czytanie:
..........................................................................

10.00 - Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich, pracującej, studiującej Asysta:
1. Mateusz Marcjański
2. Jakub Lewandowski
3. I Czytanie: Wojciech Linowski
4. Psalm:
..........................................................................
5. II Czytanie: Adam Wojciechowski

12.00 - Msza św. z błogosławieństwem niemowląt i dzieci przedszkolnych i szkolnych klasy 0-VI
Asysta:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. I Czytanie:
..........................................................................
4. Psalm:
..........................................................................
5. II Czytanie:
..........................................................................


12. MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA (godz. 15.00)

1. Modlitwa zawierzenia - Ks. Proboszcz
2. Pożegnanie parafian: p. Bożena i Mirosław Mądry
3. I Czytanie: Piotr Gruszecki
4. Psalm:
..........................................................................
5. II Czytanie: Karol Kaliś
6. Modlitwa powszechna:
..........................................................................
7. Błogosławieństwo (Księża udają się do zakrystii, aby zdjąć szaty liturgiczne)
8. Ogłoszenia.
9. Poświęcenie obrazów Matki Bożej Częstochowskiej do mieszkań
10. Słowo pożegnania - Ks. Proboszcz.
11. Pieśń: "O Maryjo żegnam Cię"
12. Okadzenie OBRAZU
13. Procesja z OBRAZEM do samochodu-Kaplicy: śpiew: "Magnificat"
14. Procesja do samochodu kaplicy (przed kościół)

Krzyż i świece:
          1. Karol Szysler
          2. Jakub Bańkowski
          3. Jakub Rynkowski
          Asysta
          OBRAZ niosą STRAŻACY
15. Pieśń przy samochodzie: "O Maryjo żegnam Cię..."
16. Pieśń: "Maryjo Królowo Polski" (gdy rusza samochód-Kaplica)
17. Ks. Proboszcz w komży, z kwiatami, zajmuje miejsce przy kierowcy. Delegacja parafian udaje się innym samochodem za samochodem-kaplicą.
18. Wierni rozchodzą się do domów.
... powrót