5-7 kwietnia 2012 - Święte Triduum Paschalne 2012

To najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików. Rozpoczyna się wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy drugimi nieszporami po południu Niedzieli Wielkanocnej.

Wielki Czwartek
W tym dniu może być sprawowana rano tylko jedna ofiara eucharystyczna, Msza Krzyżma świętego celebrowana w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów danej diecezji. Podczas tej mszy świętej biskup konsekruje oleje chorych i święte krzyżmo.
W tej mszy, w naszej diecezji odprawianej w katedrze św. Mikołaja w Elblągu uczestniczą m.in. kapłani, lektorzy i ministranci z naszej parafii.
Wieczorem o godz. 17.00 odprawiona została Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte - Kapłaństwo i Eucharystię.
Po homilii w naszej parafii odbywa się obrzęd umywania nóg. Kapłan zdejmuje ornat i podchodzi do 12 wybranych mężczyzn, którym polewa wodą stopy.

Wielki Piątek
Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu. Od rana trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy.
O godz.15 00 odprawiana jest w naszej parafii Koronka do Bożego Miłosierdzia rozpoczynająca nowennę. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Jest ona pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się w naszym kościele o godz. 17 00.
W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu. W Wielki Piątek nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego - w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm (bez organów) oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii wg. św. Jana. W naszej parafii jest ona pięknie śpiewana. Po ewangelii następuje Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całują rany Jezusa na krzyżu. Po niej następuje Komunia święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do symbolicznego Grobu pańskiego, gdzie zaczyna się adoracja. O godz. 21 30 w naszej parafii śpiewane są trzy części Gorzkich żali. Adoracja kończy się o godz. 22 00.

Wielka Sobota. Wigilia Paschalna
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Wierni przynoszą w tym dniu do kościoła w koszyczkach potrawy wielkanocne, aby je poświęcić.
W naszym kościele liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się o godz. 20 00.
Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał - symbol Chrystusa. Po przeniesieniu do kościoła Kaplan okadza paschał i śpiewa Orędzie paschalne. W tym dniu przewidziane jest dziewięć czytań biblijnych: siedem starotestamentalnych, epistoła oraz ewangelia, które są przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami.

Rezurekcja
Rozpoczęła się o godz. 5 30 Adoracją najświętszego sakramentu przy grobie, w którym nie ma już Jezusa.


Kilka zdjęć z Uroczystości.