DROGA KRZYŻOWA 2013

Z ko¶cioła ¶w. Antoniego ulicami:
Ko¶cieln±, Stare Miasto, Słowiańsk±, Piastowsk±, Mickiewicza, Willow± do ko¶cioła ¶w. Rozalii


22 marca 2013 (pi±tek) godz. 19.00


Krzyż nios± następuj±ce grupy osób:

Do stacji I - Służba liturgiczna ołtarza z par. ¶w. Antoniego
¦piew: Ogrodzie Oliwny

Do stacji II - Członkowie Żywego Różańca i FZ¦ z parafii ¶w. Antoniego
¦piew: Ach mój Jezu

Do stacji III - Członkowie Żywego Różańca z parafii ¶w. Rozalii
¦piew: Rozmy¶lajmy dzi¶

Do stacji IV - Matki z parafii ¶w. Antoniego
¦piew: Matko Naj¶więtsza

Do stacji V - Matki z parafii ¶w. Rozalii
¦piew: Krzyżu Chrystusa

Do stacji VI - Ojcowie z parafii ¶w. Antoniego
¦piew: Ludu mój ludu

Do stacji VII - Ojcowie z parafii ¶w. Rozalii
¦piew: O krwi najdroższa

Do stacji VIII - Babcie i Dziadkowie
¦piew: Krzyżu ¶więty nade wszystko

Do stacji IX - Młodzież przygotowuj±ca się do bierzmowania z parafii ¶w. Antoniego
¦piew: Zbawienie przyszło przez krzyż

Do stacji X - Młodzież przygotowuj±ca się do bierzmowania z parafii ¶w. Rozalii
¦piew: W krzyżu cierpienie

Do stacji XI - Rodzice wraz z dziećmi przygotowuj±cymi się do I Komunii ¦więtej
¦piew: Wisi na krzyżu

Do stacji XII - Młodzież ze szkół ¶rednich, studenci oraz młodzież pracuj±ca
¦piew: PójdĽ do Jezusa

Do stacji XIII - Harcerze
¦piew: Twemu Sercu

Do stacji XIV - Służba liturgiczna ołtarza z par. ¶w. Rozalii
¦piew: Boże w dobroci

WeĽ swój krzyż i idĽ za Chrystusem. Tego wieczoru nie może Ciebie zabrakn±ć.

Oddajmy pokłon krzyżowi, co był ołtarzem ofiary, bo na nim życie umarło by ¶mierci± życie powrócić.
... powrót