Kurs liturgiczny dla fotografów i kamerzystów

Kurs liturgiczny dla fotografów i kamerzystów pragnących otrzymać zezwolenie na wykonywanie zdjęć i filmów podczas uroczystości liturgicznych odbędzie się w Ośrodku Diecezjalnym "Betania" w Elblągu-Stagniewie, ul. Daleka 9.
Początek kursu w sobotę dnia 18 maja 2013 roku o godz. 1530.
Zgłoszenia - tel. 502 571 950 - p. Wojciech Handke.
Na pierwsze spotkanie proszę dostarczyć opinię od własnego ks. Proboszcza.

Bp Józef Wysocki... powrót