Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkanocna
7 kwietnia 20131. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2. Gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Piotra Ramusiewicza - pallotyna, któremu dziękujemy za przybliżenie nam wartości i piękna odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć specjalne koronki z symbolami narzędzi męki i cierpienia Chrystusa.

3. Jutro przypada przeniesiona w tym roku z 25 marca (akurat był to Wielki Poniedziałek!), uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie - wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci - domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 17.00.

4. Serdeczne Bóg zapłać za przyniesione dzisiaj do kościoła ofiary zbierane w formie jałmużny wielkopostnej do skarbonek Caritas. Składamy je przed ołtarzem i ofiarujemy w tym roku na pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych.

5. W tym roku Uroczystość Pierwszej Komunii św. odbędzie się - 26 maja, Rocznica Pierwszej Komunii św. - 2 czerwca.


Niech Ojciec Przedwieczny okaże swoje miłosierdzie nad nami wszystkimi!
Szczęść Boże!


archiwum ogłoszeń...