Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkiego Postu
10 marca 20131. Dzisiejsza czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej Miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas w Roku Wiary, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia.

3. Przed nami kolejny tydzień, w którym możemy wziąć udział w nabożeństwach wielkopostnych. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.30, a w niedziele o 15.00 Gorzkie Żale. Włączmy się w to wspólnotowe rozważanie męki naszego Pana.

4. Za tydzień od niedzieli do środy włącznie, odbędą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi O. KAZIMIERZ GRACZYK - Karmelita Bosy z klasztoru w Łodzi. Zachęcamy naszych parafian, aby zaplanowali sobie trochę wolnego czasu w następnym tygodniu na odnowę duchową. Szczegółowy program rekolekcji znajduje sie na tablicy ogłoszeń i naszej stronie internetowej. Serdeczne Bóg zapłać tym osobom, które zawsze udzielają nam wsparcia materialnego, lub finansowego na czas rekolekcji. Bóg zapłać za przynoszone ciasta i inne potrawy, a także za ofiary pieniężne.

5. Rodziny, które chcą złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego mogą to uczynić w najbliższe dwie niedziele składając taką ofiarę w kopercie na tacę, lub w kancelarii parafialnej.

6. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzamy czekoladowe baranki wielkanocne. Nie mają wyznaczonej ceny. Dają możliwość złożenia jałmużny wielkopostnej, którą przeznaczamy na pomoc świąteczną ubogim rodzinom naszej parafii.

7. Organizujemy Pielgrzymkę Parafialną w terminie od 1 do 3 maja 2013 r. W programie: Częstochowa, Gidle, Kraków: Wawel i Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice. Koszt: 250 zł. Zapisy u ks. Krzysztofa.

8. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza "Caritas", która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i państwo, pozostawieni własnemu losowi. Zachęcamy, aby zabrać do swojego domu kartonowe skarbonki, które znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zebrane w ten sposób ofiary, przyniesiemy do kościoła tydzień po świętach w niedziele Miłosierdzia jako nasze wielkopostne wyrzeczenia.

9. Wychodząc z kościoła można nabyć biuletyn parafialny "Drogi Światłości".


Nawracajmy się i uwierzmy w Ewangelię!
Szczęść Boże!


archiwum ogłoszeń...