Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XV Niedziela w ciągu roku
14 lipca 20131. Dziś kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Na trasach wakacyjnych wędrówek nie omijajmy świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel - Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy również o godnym stroju gdy wchodzimy do kościoła. Ramiona zakryte i ubranie co najmniej do kolan.

2. We wtorek, 16 lipca - wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Wspomnienie nawiązuje do klasztoru na górze Karmel, z którego mnisi dotarli do Europy i zaczęli upowszechniać zwyczaj noszenia szkaplerza Najświętszej Maryi Panny jako znaku zbawienia, ratunku w niebezpieczeństwach i przymierza pokoju. Zapraszam na godz. 17.00 wszystkich, którzy noszą szkaplerz karmelitański.

3. W poniedziałek 29 lipca będziemy gościć na noclegu w naszej parafii grupę ok. 150 pielgrzymów idących na Jasną Górę. Uprzejmie proszę, aby zgłosiły się rodziny, które zechcą przyjąć pielgrzymów w swoich domach. Pielgrzymi zawsze pamiętają i doceniają Suska gościnność. Modlą się też za swoich gospodarzy.

4. Przypominam, że przy naszym sanktuarium trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W dni powszednie od 8.30 do 16.45. Odwiedzajmy Chrystusa.


Niech Pan Bóg strzeże nas na drogach całotygodniowego odpoczynku i pracy.
Szczęść Boże!


archiwum ogłoszeń...