Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVI Niedziela w ciągu roku
21 lipca 20131. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Nie rezygnujmy z niedzielnej Eucharystii, z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem.

2. W czwartek przypada wspomnienie św. Krzysztofa. Z tej okazji, w przyszłą niedzielę odbędzie się błogosławieństwo samochodów i innych pojazdów po wszystkich Mszach św. Będziemy prosić Boga o bezpieczeństwo dla ich użytkowników. Podczas poświęcenia zbierane będą ofiary na rzecz pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Hasło tej zbiórki: Jeden grosz, za każdy przejechany kilometr.

3. W piątek, 26 lipca obchodzimy wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny. Tego dnia pamiętajmy o modlitwie w intencji naszych rodziców i dziadków.

4. W poniedziałek 29 lipca będziemy gościć na noclegu w naszej parafii grupę ok. 150 pielgrzymów idących na Jasną Górę. Uprzejmie proszę, aby zgłosiły się rodziny, które zechcą przyjąć pielgrzymów w swoich domach. Pielgrzymi zawsze pamiętają i doceniają Suska gościnność. Modlą się za swoich gospodarzy.


Życzymy wszystkim parafianom i gościom wielu bożych łask
na różnych szlakach wakacyjnego odpoczynku.
Szczęść Boże!


archiwum ogłoszeń...