Ogłoszenia parafialneOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Zwykła
27 stycznia 20131. Dzisiejsza ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi m modlitwami i ofiarami.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Wypełniamy prośbę Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w pierwszą sobotę czcimy Matkę Najświętszą.

3. W pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy chorych ks. Krzysztof od godz. 8.00, Ks. Proboszcz od godz. 9.00.

4. W sobotę 2 lutego będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, by je przedstawić Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia przyjdźmy do kościoła ze świecami. Zostaną pobłogosławione i przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, będą nam przypominały o Jezusie - Światłości Narodów. Msze św. O godz. 10.00 i 17.00.

5. Święto Ofiarowania Pańskiego jest Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały drogę życia zakonnego, naśladowania Jezusa przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Ogarnijmy ich tego dnia naszą modlitwą i życzliwością. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na klasztory klauzurowe.

6. Za dwa tygodnie od 8 lutego rozpoczynamy katechezy przedmałżeńskie w piątki o godz. 19.00. Zapraszamy zainteresowanych. Szczegóły na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

7. Za tydzień spotkanie i katecheza dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św.

8. Uprzejmie prosimy naszych parafian o określenie się i złożenie do najbliższej niedzieli deklaracji, czy możemy liczyć na dobrowolne ofiary rodzinne na rzecz remontu i wymiany dachu. Chcemy mieć rozeznanie jaką kwotę jesteśmy w stanie wspólnymi siłami w tym roku uzbierać.


Życzymy wszystkim z racji ferii szkolnych, bezpiecznego odpoczynku i Bożej opieki.
Szczęść Boże!


archiwum ogłoszeń...