4 listopada 2013 - Msza święta Hubertowska

04 listopada o godz. 18 00 wspólnie z pracownikami służby leśnej i myśliwymi mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej z okazji Ich patrona świętego Huberta. Eucharystię uświetnił wprowadzony sztandar, okazjonalna dekoracja i zespół Lira w składzie: Mirosław Zając - duży róg par force, Grzegorz Kowalski - mały róg pless, Paweł Ślusarski - duży róg par force, Mariusz Salmonowicz - mały róg pless, Marek Kwiatkowski - mały róg pless i Anna Wełnicka duży róg par force.