Jubileusz kapłaństwa

5 maja 2013 r. swiętowaliśmy wraz z całą wspólnotą jubileusz 40 lecia kapłaństwa o. misjonarza Edwarda Osieckiego werbisty, pochodzącego z naszej parafii. Ad multos annos Ojcze Edwardzie.

Wielu łask w zdrowiu na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi.http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,2952643.html

http://www.niedziela.pl/artykul/54456/nd/Praska-misja-ojca-Edwarda