1 listopada 2013 - Uroczystość Wszystkich Świętych

O godz 11:00 zgromadziliśmy się na cmentarzu. W procesji prowadzonej przez suskich kapłanów w asyście służby liturgicznej przy pięciu stacjach obejmowaliśmy pamięcią modlitewną krewnych i przyjaciół, poległych w obronie naszej Ojczyzny, zmarłych kapłanów a także wszystkich wiernych zmarłych.
Następnie uczestniczyliśmy w Mszy św. koncelebrowanej przez ks. kanonika Mieczysława Adamczyka i ks. dziekana Dariusza Kułakowskiego.
W krótkim kazaniu ks. proboszcz parafii św. Antoniego zwrócił uwagę na to, że dla zmarłych zbędne są znicze i kwiaty, niepotrzebna jest też nasza obecność na cmentarzu, im potrzebna jest wyłącznie nasza modlitwa.
Po zakończonej Eucharystii ks. dziekan podziękował wszystkim, którzy stworzyli warunki do odprawienia Mszy świętej.