SŁOWO KSIĘDZA BISKUPA JANA STYRNY,
PO NOMINACJI NOWEGO PASTERZA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
Drodzy - Siostry i Bracia!

Ojciec Święty Franciszek, po przyjęciu mojej prośby o zwolnienie mnie z Urzędu Biskupa Diecezji Elbląskiej, mianował nowego Pasterza. Jest nim dotychczasowy Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej Dr Jacek Jezierski. Tę nominację ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce dnia 10. maja 2014 roku.

Nasz nowy Pasterz urodził się 23. grudnia 1949 r. w Olsztynie. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Olsztynie. Jako kleryk odbył zasadniczą, dwuletnią służbę wojskową w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 16. czerwca 1974 roku. Pełnił posługę wikariusza w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku, a następnie w parafii Św. Mikołaja w Elblągu. Podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie w Rzymie, uwieńczone doktoratem z teologii dogmatycznej.

Był prefektem, a następnie ojcem duchownym kleryków w Seminarium Duchownym w Olsztynie. Pracował jako wykładowca teologii, w tym także na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W dniu 19. lutego 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Ks. Dra Jacka Jezierskiego Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej. Sakrę biskupią przyjął 5. marca 1994 roku. Oprócz wielorakiej, 20 - letniej posługi w diecezji, pełnił też funkcje ogólnopolskie w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

Bogaty doświadczeniem, posłany przez Ojca Świętego Franciszka, przybywa do nas. Urząd Biskupa Diecezji Elbląskiej obejmie kanonicznie w dniu 28. maja br. Uroczysty ingres do katedry Św. Mikołaja w Elblągu odbędzie 8. czerwca o godz. 17.00.

Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w Ingresie i uroczystej Mszy św. wszystkich wiernych, kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich, którzy zechcą okazać swą życzliwość nowemu Biskupowi Diecezji. Otoczmy naszego Pasterza serdeczną modlitwą i ochotną gotowością współpracy dla duchowego dobra i zbawienia ludzi.

Jako ustępujący z Urzędu, z radością witam mojego Następcę, Drogiego Brata w Biskupstwie. Życzę Mu potrzebnych łask Bożych i życzliwej współpracy ludzi. Z ufnością modlę się o to.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w pełnieniu posługi pasterskiej. Dziękuję Śp. Biskupowi Andrzejowi Śliwińskiemu. Dziękuję Ks. Biskupowi Józefowi Wysockiemu. Serdecznie dziękuję Braciom Kapłanom, Osobom konsekrowanym. Dziękuję Osobom pełniącym różne funkcje społeczne. Dziękuję za wszelką życzliwość, pomoc, modlitwę. Proszę też o wybaczenie mi moich braków lub sprawionych komukolwiek przykrości lub zawodu. Polecam się pamięci w modlitwie.

Nowego Pasterza - Biskupa Jacka i całą diecezję elbląską, powierzam opiece Matki Bożej oraz Świętych i Błogosławionych tej Ziemi.

Niech wszystkim dobry Bóg hojnie błogosławi!Elbląg, 13. maja 2014 r.
w dzień NMP Fatimskiej
Biskup Jan Styrna
Administrator Apostolski
Bp Jacek Jezierski - Biskup Diecezji Elbląskiej
... powrót