28 maja 2014 - Bierzmowanie

O godz. 16:30 kościół wypełnił się młodzieżą. Nabożeństwu majowemu przewodniczył Ksiądz Marcin.
O godz. 17:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, podczas której J. E. Ks. Biskup Jan Styrna udzielił sakramentu bierzmowania 56 osobom z naszej parafii, 17 parafianom z Dobrzyk i 3 ze Sztumu.
Na wstępie Ksiądz Proboszcz Dariusz Kułakowski powitał serdecznie Księdza Biskupa i poprosił o odprawienie Mszy świętej i udzielenie sakramentu bierzmowania.
Podczas homilii Ks. Bp. Jan Styrna zwrócił uwagę na to, że wiara to wielki Boży dar, który nie tylko dyscyplinuje, ale obdarzenie mocą z wysoka. Dalej mówił też że, Bóg wzywa do radości, bo wielka jest nagroda w niebie. Nawiązując do Maryjnego Magnificat stwierdził, że błogosławieni są ci, którzy uwierzyli dzięki rodzicom, katechetom nauczycielom i kapłanom. Przypomniał, że Bóg jest miłością miłosierną. Chce nas przygarnąć, zawsze gotów jest nam przebaczyć. Homilię zakończył słowami: "Za chwilę nastąpi Zesłanie Ducha Świętego na młodych. Duch tchnie kędy chce tylko otwórzmy Mu duszę, aby On nas umacniał na drodze do świętości, na drodze do zbawienia".
Następnie zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne, po czym kapłani odmówili modlitwę nad kandydatami do bierzmowania a Ksiądz Bp. udzielił sakramentu. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele młodzieży podziękowali Księdzu Biskupowi za sakrament i Ks. Marcinowi za przygotowanie.
W słowie końcowym Ks. Biskup Jan Styrna przekazał młodym dwie zachęty:
I -Żeby nie utracili wolności poprzez uzależnienia i nałogi.
II -Żeby często korzystać ze spowiedzi i Komunii świętej, sakramentów, które pomagają naszemu uświęceniu.