2 lipca - 5 października 2014 - Remont dachu

Daty umieszczone powyżej to terminy rozpoczęcia i zakończenia remontu dachu na naszym parafialnym kościele. Przygotowania do tej poważnej inwestycji trwały kilka lat. Opracowywana była dokumentacja, czynione starania o pozyskanie środków pieniężnych, gromadzony materiał.
Przez cały okres trwania remontu Ksiądz Proboszcz polecał Bożej opiece bezpieczeństwo pracowników i wszystkie sprawy związane z przełożeniem dachu.
W celu pozyskania środków finansowych rozprowadzane były cegiełki, medale pamiątkowe i albumy.
Remont przeprowadziła Firma Budowlana REKOBUD p. Stefana Tomczyka.
Całkowity koszt remontu wg kosztorysu - 404 000 zł.
Kwota na koncie zebrana od parafian przez poprzedniego proboszcza - 35 480 zł.
Dachówka zakupiona z dotacji UMiG Susz o wartości - 90 000 zł.
Dofinansowanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 40 000 zł.
W chwili zakończenia robót pozostało do spłaty 180 000 zł.
Właściciel firmy remontowej zgodził się na to, żeby kwota ta została spłacona w ciągu trzech lat.
W każdą drugą niedzielę miesiąca pieniądze zebrane na tacę przeznacza się na pokrycie kosztów zadłużenia.