1 listopada 2014 - Wszystkich Świętych

Rozpoczynając uroczystą procesję związane z obchodami Święta Wszystkich Świętych na cmentarzu ks. Mieczysław Adamczyk podkreślił iż w dniu 1 XI modlimy się do patronów zmarłych leżących na naszych cmentarzach. Tradycyjnie modliliśmy się przy 5 stacjach. Przed rozpoczęciem Mszy świętej Kapłan poświęcił nowy ołtarz oraz nowy krzyż. Podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do ich powstania (m.in. Zakładowi Komunalnemu i p. Tadeuszowi Rogali). Mszę św. w koncelebrze odprawili: ks. Dziekan Dariusz Kułakowski, ks. Marek Piedziewicz i ks. Kanonik Mieczysław Adamczyk, który wygłosił kazanie. Homilia dotyczyła rzeczy ostatecznych człowieka. Omawiając niebo, piekło i czyściec skupił się na tym jak możemy my tu na ziemi pomagać naszym bliskim przebywającym w czyśćcu. Istotą nie są kwiaty, dekoracje czy nawet znicze ale głównie modlitwa, szczególnie modlitwa różańcowa. Najważniejsza niezaprzeczalnie jest ofiara Mszy świętej. Na zakończenie odśpiewaliśmy Te Deum.