Ogłoszenia parafialneOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
15 marca 2015


1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godzinie 16.30.
Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 16.30.

2. W czwartek u roczystość św. Józefa jest to dzień imienin Ks. Bpa Józefa Wysockiego, pamiętajmy w modlitwach o solenizancie.

3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będzie głosił Ks. Wojciech Zwolicki i będą trwały od 22.03 - 25.03.2015r.

4. Po mszy św. zbieramy ofiary na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać.

5. Narzeczonych, którzy planują zawarcie sakramentu małżeństwa w najbliższym czasie, zapraszamy na nauki przedmałżeńskie, które odbywają się w piątek o godzinie 19.00 w salce parafialnej.

6. Kancelaria parafialna jest czynna we wtorek i w czwartek od godziny 15.30 – 16.30.

7. Codziennie na godzinę 16.30 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego

8. Kandydaci do bierzmowania swoje spotkanie mają 17.03 br., po Mszy św. wieczornej.

9. Serdecznie zapraszamy do nabywania „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł, i czytania artykułów dotyczących naszej wiary jak również problemów dotykających współczesnego człowieka. Jest także Mały Gość niedzielny w cenie 4 zł.

10. Są wyłożo ne kartki z prośbami n a nowennę do św . Antoniego, którą odprawiamy w ka żdy wtorek, intencje b ędą odcz ytane przez 9. K olejnych wtorkó w. Msza św. sk ładkowa w każd y wtorek będzie odprawiana w intencjach czcicieli św. Antoniego.

11. W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje.

12. Zaprasza my do zabierania biuletynu.

13. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom życzymy wielu radosnych dni i Bożej opieki.


Szczęść Boże!

archiwum ogłoszeń...