4 czerwca 2015 - Boże Ciało

Procesja rozpoczęła się po Mszy św. odprawionej w kościele św. Rozalii o godz. 10:00.
Przy pierwszym ołtarzu ewangelię (Mt 26,17-19.26-29) odśpiewał Ks. kanonik Mieczysław Adamczyk. Ołtarz przygotowywali parafianie św. Rozalii.
Przy ołtarzu przygotowanym przez pracowników Inko ewangelię (Mk 8,1-9) odczytał Ks. Marek Piedziewicz. Trzeci ołtarz przygotowywali pracownicy nadleśnictwa. Tutaj Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie został powitany przez zespół hejnalistów "Lira". Po ewangelii (Łk 24,13-16.28-35) odczytanej przez Ks. Marcina Rusieckiego kazanie wygłosił Ks. Mieczysław Adamczyk. Mówił m.in. o tym, że nie wystarczy, żeby Jezus w Najświętszym Sakramencie przeszedł ulicami miast i wsi. Musimy żyć w komunii z Nim i w swoich sercach nieść Go do swoich środowisk.
Przy czwartym ołtarzu ewangelię (J 17,20-26) odczytał Ks. dziekan Dariusz Kułakowski. Ołtarz ten przygotowali parafianie św. Antoniego. Po przejściu do naszego kościoła i odśpiewaniu Te Deum została odprawiona Msza św.