28 wrze¶nia 2015 - Odnowa w Iławie

Zostali¶my zaproszeni przez członków grupy Odnowy w Duchu ¦więtym w Iławie do wspólnego wielbienia naszego Stwórcy.
Skorzystali¶my z tego zaproszenia i wspólnie uczestniczyli¶my we Mszy ¦więtej i spotkaniu modlitewnym.