25 kwietnia 2015 - Pielgrzymka rowerowa do Świętego Gaju

O godz. 9.00 zebraliśmy się przed Kościołem św. Rozalii, żeby rowerami pojechać do świętego Gaju na uroczystość ku czci św. Wojciecha. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Po błogosławieństwie udzielonym Przez Ks. Kanonika Mieczysława Adamczyka wyruszyliśmy z Susza w dwóch grupach po 15 osób, prowadzonych przez Ks. Wikariusza Piotra Radomskiego i Ks. Dziekana Dariusza Kułakowskiego. Pielgrzymkę pilotowali P. Jarosław Sieciński i P. Adam Jaworski a eskortowali do Dzierzgonia radiowozem suscy policjanci.
W Kamieńcu dołączyła jeszcze jedna piętnastoosobowa grupa z Księżmi: Tomaszem Szramowskim z Kamieńca i Rafałem Giedrojcem z Prabut.
Pierwszy przystanek mieliśmy w Starym Dzierzgoniu. Po modlitwie w kościele zostaliśmy poczęstowani domowym ciastem.
Na drugi dłuższy postój zatrzymaliśmy się w Dzierzgoniu. Tu modliliśmy się w cerkwi Grekokatolickiej o wolność na Ukrainie. Następnie przeszliśmy na krótką modlitwę do kościoła Rzymsko-Katolickiego. Ksiądz Piotr, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, częstował wszystkich ptasim mleczkiem. Od Dzierzgonia eskortę przejęła policja ze Sztumu na motorach.
Około godziny 14.00 dotarliśmy do Świętego Gaju. Zatrzymaliśmy się przy ołtarzu polowym. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 15.00. Koncelebrze przewodniczył Ks. Bp. Wiesław Szlachetka z Gdańska. Uczestniczył też Ks. Bp. Ordynariusz Diecezji elbląskiej Jacek Jezierski i ponad trzydziestu kapłanów. Na placu zgromadziło się koło tysiąca osób. W homilii Św. Wojciech został porównany do obumarłego ziarna, którego ofiara nie została zmarnowana. Męczeńska śmierć św. Wojciecha przyczyniła się do narodzenia wiary.
Po zakończonej Mszy św. wróciliśmy autokarem do Susza.
Dzięki uprzejmości Panów Siecińskich ojca i syna rowery zostały dowiezione do Susza i Prabut.