26 maja 2016 - Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Po Mszy św. o godz. 11:00 procesja wyruszyła z Kościoła św. Antoniego i ulicami: Kościelną, Stare Miasto, Słowiańską, Słowiańską, Piastowską, Mickiewicza i Willową przeszła do kościoła Św. Rozalii, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Pierwszy ołtarz przy ulicy Stare Miasto na budynku P. Klejny przygotowali parafianie św. Antoniego. Drugi, przy zbiegu ulic Słowiańskiej i Prabuckiej przy pomniku Chrystusa Króla przygotowali pracownicy nadleśnictwa wraz z mieszkańcami pobliskich budynków. Tam uczestników procesji powitał pięknym występem zespół rogów myśliwskich "Lira". Przy tym ołtarzu też została wygłoszona homilia. Trzeci ołtarz oparty o płot szkoły podstawowej zainstalowali pracownicy "Inco", a w postawienie ostatniego przy budynku na ulicy Mickiewicza zaangażowali się parafianie św. Rozalii.