Ogłoszenia parafialneOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, A
19 listopada 2017

1. Wraz z o. Sławomirem serdecznie dziękujemy za wszelkie oznaki troski i wsparcia w naszych problemach zdrowotnych, które szczególnie wyraźnie uwidoczniły się w ostatnich dniach. Ufamy, że dobry Bóg naszym dobrodziejom hojnie wynagrodzi, jak o tym zresztą sam zapewnia.

2. Jutro bezpośrednio po Mszy św. wieczornej czyli ok. 17.40 w kościele odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci I-komunijnych. Rodzice przychodzą na to spotkanie i na każde następne bez dzieci, chyba że zostanie to zapowiedziane inaczej. Ponawiam prośbę o ofertę rodzinnej i sąsiedzkiej pomocy w opiece nad dziećmi na czas nieobecności rodziców w domach.

3. Na modlitwę w intencji naszych bliskich zmarłych zapraszamy codziennie pół godziny przed Mszą św. wieczorną czyli na godz. 16.30.

4. Do 30. listopada Msze św. wieczorne odprawiane będą za wszystkich zmarłych, których dopisaliśmy do zbiorowej intencji mszalnej.

5. W przyszłym tygodniu przy wyjściu z kościoła zbierać będziemy ofiary na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej. Mamy poczucie odpowiedzialności za kondycję materialną tej uczelni, która utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych. Mamy też świadomość, że wspierając jej działalność inwestujemy także w duchowe dobro nas samych i przyszłych pokoleń.


Szczęść Boże!
archiwum ogłoszeń...