Ogłoszenia parafialneOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I. NIEDZIELA ADWENTU, B

3 grudnia 2017

1. Tydzień temu ofiarami składanymi do puszki wsparliśmy Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej kwotą 501 zł. Bóg zapłać.

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent. Jest to czas podniosłego oczekiwania przyjścia Pana Jezusa. Do 16. grudnia włącznie kierujemy nasze spojrzenie ku przyszłości, ku ostatecznemu przyjściu naszego Pana, który wskrzesi zmarłych, odbędzie sąd nad każdym człowiekiem i uczyni nowe niebo i nową ziemię. Od 17. grudnia przeżywać będziemy w liturgii pierwsze przyjście Pana, to sprzed ponad 2000 lat.

3. Na roraty zapraszamy w dni powszednie o g. 7.00. We wtorki i piątki szczególne zaproszenie do udziału w nich kierujemy do dzieci.

4. W I czwartek grudnia zapraszam do gorliwej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, aby wszystkie zostały przez wybranych ochotnie przyjęte i zrealizowane dla zbawienia świata.

5. Na piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W czasie Mszy św. o godz. 17.00 dzieciom przygotowującym się do 1. Spowiedzi i Komunii św. i wszystkim chętnym będziemy błogosławić różańce.

6. W związku z przypadającą na ten dzień uroczystością kościelną w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, to znaczy, że osoby które ukończyły 14 lat, a nie rozpoczęły jeszcze 60. roku życia, nie zgrzeszą spożywając w tym dniu potrawy mięsne.

7. W przyszłą niedzielę rozpoczną się rekolekcje adwentowe. Wygłosi je nam ks. kan. dr Mariusz Pietrzykowski, Prepozyt Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej. Już teraz otaczamy go swoją modlitwą.

8. Ofiary składane za tydzień na tacę zostaną przeznaczone na spłatę długu zaciągniętego na remont dachu kościoła.

9. Na ten sam cel składamy ofiary nabywając pobłogosławione opłatki wigilijne.

10. Caritas Diecezji Elbląskiej rozprowadza już świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Możemy się w nie zaopatrzyć przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii.


Szczęść Boże!
archiwum ogłoszeń...