Ogłoszenia parafialneOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II. NIEDZIELA ADWENTU, B

10 grudnia 2017

1. Rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe. Witamy wśród nas ks. kan. dra Mariusza Pietrzykowskiego z Nowego Dworu Gdańskiego, Prepozyta Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej. Zapewniamy go o modlitwie i otwieramy się na posługę słowa Bożego, które będzie zasiewał w tych dniach w naszych sercach.

2. Porządek ćwiczeń rekolekcyjnych został wywieszony w gablocie oraz zamieszczony w biuletynie parafialnym i na naszej stronie internetowej.

3. Ofiary, które złożyliśmy dziś na tacę, przeznaczone zostaną na spłatę długu zaciągniętego na remont dachu kościoła. Na ten sam cel składamy ofiary, nabywając pobłogosławione opłatki wigilijne. Bóg zapłać wspierającym materialnie naszą świątynię.

4. Na roraty, adwentową Mszę św. ku czci Najświętszej Maryi Dziewicy, zapraszamy w dni powszednie o godz. 7.00. We wtorki i piątki szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci.

5. Caritas Diecezji Elbląskiej rozprowadza już świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Możemy się w nie zaopatrzyć przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii.


Szczęść Boże!
archiwum ogłoszeń...