15 czerwca 2017 - Boże Ciało

W tym roku procesja Bożego Ciała wyruszyła z ko¶cioła ¦w. Rozalii po Mszy ¶w. odprawionej o godz. 10:00 żeby wielbić i adorować Jezusa Eucharystycznego na ulicach naszego miasta.
¦piew podczas procesji prowadzili na zmianę organi¶ci z obydwu suskich parafii: P. Szymon Janowski i P. Marek Gorgol.
Zgodnie z tradycj± przy ołtarzach kapłani od¶piewali lub odczytali stosowne fragmenty Ewangelii, i tak: Przy pierwszym ołtarzu Ewangelię (Mt 26,17-19.26-29) od¶piewał Ks. kan. Mieczysław Adamczyk - proboszcz parafii ¦w. Rozalii, przy drugim Ewangelię (Mk 8,1-9) za¶piewał Ks. Karol Redmer wikariusz Parafii ¦w. Rozalii. Przy trzecim ołtarzu Ewangelię (Łk 24,13-16.28-35) od¶piewał Ks Zbigniew KaĽmierczak wikariusz Par. ¦w. Antoniego, a przy ostatnim czwartym ołtarzu Ewangelię (J 17,20-26) przeczytał od¶piewał Ks. Dariusz Kułakowski proboszcz parafii ¦w. Antoniego.
Ołtarze przygotowywali kolejno:
I usytuowany na ¶cianie budynku przy ulicy Mickiewicza, parafianie ¦w. Rozalii.
II przy ogrodzeniu szkoły podstawowej, członkowie organizacji Civitas Christiana.
III przy figurze Chrystusa Króla, le¶nicy.
IV na Starym Mie¶cie przy budynku P. Klejna, parafianie par ¦w. Antoniego.
Przy III stacji Ks kan. M. Adamczyk wygłosił kazanie. Mówił m. in. o tym, że dzisiaj z Chrystusem idziemy w nasz ¶wiat, przekraczamy granice sakrum i pokazujemy od¶więtnie przygotowane na ulice. Powinni¶my zadbać o to, żeby Jezus był obecny w naszym życiu i na naszych ulicach także wtedy, kiedy powraca szara rzeczywisto¶ć. Przy tej Jezusowej wizytacji powinna się w nas dokonać duchowa refleksja, czy nasz kraj jest rzeczywi¶cie katolicki, czy dostatecznie żyjemy duchem Ewangelii, jak realizujemy nasze życiowe powołanie. Tam gdzie jest wiara, tam jest potrzeba dawania ¶wiadectwa, że Jezus żyje. On zaprasza, żeby¶my wiernie przy Nim trwali i dojszli do rado¶ci życia ze ¶więtymi w niebie.
Przy trzeciej stacji zespół rogów my¶liwskich "Lira" przywitał i pożegnał Jezusa w Naj¶więtszym Sakramencie pięknie wykonanymi hejnałami.
Na zakończenie procesji, po od¶piewaniu uroczystego Te Deum Ksi±dz dziekan Dariusz Kułakowski podziękował wszystkim uczestnikom procesji, a także tym, którzy czuwali nad jej spokojnym i bezkolizyjnym przebiegiem i tym, którzy przygotowali ołtarze.