Ogłoszenia parafialneOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

24 czerwca 2018

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach eucharystycznych ku czci Najświętszego Serca Jezusowego jeszcze przez 6 dni codziennie o godz. 16.30.

2. Rozpoczęły się zasłużone wakacje. To z jednej strony czas niezwykle atrakcyjny, ale z drugiej - niebezpieczny. Zwłaszcza gdy zaniedba się podtrzymywanie i pogłębianie więzi z Bogiem. Prosimy rodziców i wakacyjnych opiekunów dzieci i młodzieży o dawanie im dobrego przykładu wierności Panu Jezusowi przez coniedzielne nabożne uczestniczenie we Mszy św. Niektóre dzieci rozpoczęły nabożeństwo 9 pierwszych piątków miesiąca. W czasie wakacji łatwo o przeoczenie Komunii św. w te dni i zniechęcenie do tego nabożeństwa. Tu także rodzice odgrywają ważną rolę.

3. W najbliższy piątek obchodzimy Uroczystość św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Na Msze święte zapraszamy na 7.00 i 17.00.
Z racji uroczystości kościelnej nie ma w tym dniu obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

4. W przyszłą niedzielę minie dokładnie 25 lat od erygowania naszej parafii przez ks. bpa Andrzeja Śliwińskiego, pierwszego Biskupa Elbląskiego. Będziemy gościć z tej okazji ks. Andrzeja Midurę, proboszcza bardzo żywej parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy. Na Mszach św. o godz. 9.00 i 11.00 będzie nam głosił słowo Boże. Towarzyszyć mu będzie zespół muzyczny "Powołanie" ze wspólnoty "Wieczernik Miłosierdzia". Ponadto do udziału w uroczystej sumie jubileuszowej zaprosiliśmy wszystkich kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii w ciągu minionych 25 lat oraz kapłanów stąd pochodzących.

5. Postarajmy się o wcześniejsze przystąpienie do spowiedzi św., abyśmy mogli przybyłym gościom dać świadectwo żywej wiary przez pełne uczestniczenie we Mszy św., tzn. z przyjęciem Komunii św. Trudno o większy powód do radości dla duszpasterza niż widok, że nie trudził się na próżno.

6. Bóg zapłać za ofiary na spłatę długu zaciągniętego na remont dachu kościoła. Musimy go spłacić do piątku. Brakuje nam jeszcze prawie 10 tys. zł.

Szczęść Boże!
archiwum ogłoszeń...