Darowizny na cele kultu religijnego

W naszym kraju ustawodawca daje możliwość przekazania darowizny na cele kultu religijnego w wysokości 6% dochodu rocznego.

Zwracamy się zatem do wszystkich życzliwych, którzy widzą taką potrzebę pomocy naszemu sanktuarium do przekazania darowizny na cele kultu religijnego. Może to uczynić każda osoba, która rozlicza się z fiskusem - wpłacając kwotę na rachunek bankowy parafii.

Wdzięczni będziemy, jeżeli również w ten sposób udzielicie wsparcia naszej parafii. W każdy I czwartek miesiąca odprawiamy Mszę św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców.Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz Art. 26 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podstawę obliczenia podatku zmniejsza się o kwoty darowizn przekazanych na cele kultu religijnego.

Wysokość darowizny:
Odliczenia dokonuje się do wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Dokumentowanie darowizny:
Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.


Przekazujemy druk wpłaty, który wystarczy:
  • wydrukować,
  • wpisać swoje imię i nazwisko,
  • kwotę darowizny
  • i zanieść do banku, lub na pocztę.    » tu kliknij, aby pobrać druk «    ... powrót