Siostry Albertynki w Suszu


Siostry Albertynki zapraszają na dzień skupienia


Kim są siostry Albertynki? dowiedz się więcej tutaj...


     Dom Pomocy Społecznej w Suszu jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Iławskiego. Przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Posiada 100 miejsc stałych. Ma on charakter domu stałego...

     Celem Domu jest zaspakajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych i zdrowotnych mieszkańców w stopniu umożliwiającym im godne życie, między innymi przez zapewnienie tym osobom:
  1. miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelowa oraz środki utrzymania higieny osobistej,
  2. odzieży, bielizny osobistej i obuwia dla tych mieszkańców, którzy z własnych środków uczynić tego nie mogą,
  3. wyżywienie,
  4. rehabilitacji medycznej i społecznej
  5. opieki lekarskiej i pielęgniarskiej włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonywać tych czynności,
  6. wychowania i warunków uczenia się poprzez doświadczenie życiowe,
  7. terapii zajęciowej,
  8. dostępu do kultury oraz rekreacji,
  9. umożliwienie realizacji potrzeb religijnych,
  10. dostępu do korzystania ze świadczeń służby zdrowia ( leczenia szpitalnego i rehabilitacji), dostępu do edukacji i nauki.
     Na terenie Domu Pomocy Społecznej pracują Siostry Albertynki od początku istnienia tej jednostki organizacyjnej tj. 31 sierpnia 1982 roku. Swoją posługą i obecnością wspomagają mieszkańców tego Domu w przeżywaniu ich niełatwej codzienności. Pracują jako pielęgniarki i opiekunki, dbają również bardzo o edukację religijną i duchową mieszkańców domu. Realizują swoje powołanie służąc drugiemu człowiekowi - widząc w nim człowieka, przyjaciela, kogoś, kto potrzebuje prawdziwej miłości, a nie izolacji i odepchnięcia od społeczeństwa. Ci ludzie są na swój sposób inni, ale bardzo wrażliwi, otwarci na dobro. Chętnie przychodzą z Siostrami na Nabożeństwa i Msze św. do kościoła, lub swojej kaplicy. Przeżywają to na swój sposób, ich modlitwa i śpiew są dla nas niezrozumiałe, ale za to szczere i kto wie, może Pan Bóg szybciej ich wysłucha, niż nas?!

     Siostry są otwarte na wszelkie spotkania z młodzieżą, chętnie opowiadają o swojej pracy i realizacji powołania do życia zakonnego i służby Chrystusowi w drugim człowieku.


Zdjęcia z DPS:Praca w DPS:
DPS:
Kaplica w DPS: