KOMUNIKAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO JANA STYRNY

UMIŁOWANI BRACIA KAPŁANI,

OSOBY ZAKONNE I WSZYSCY WIERNI DIECEZJI ELBLĄSKIEJ!

W BIEŻĄCYM ROKU 2013 MINĘŁO 48 LAT MOJEJ POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ I 22 LATA PEŁNIENIA POSŁUGI BISKUPIEJ: 12 LAT - JAKO BISKUP POMOCNICZY W MOJEJ RODZINNEJ DIECEZJI TARNOWSKIEJ ORAZ 10 LAT - JAKO BISKUP DIECEZJALNY W DIECEZJI ELBLĄSKIEJ.

OD PEWNEGO CZASU DOSTRZEGAM W SOBIE POSTĘPUJĄCE ZMIANY W STANIE ZDROWIA, OGRANICZAJĄCE CORAZ BARDZIEJ MOJE MOŻLIWOŚCI NALEŻYTEGO WYPEŁNIANIA ZADAŃ, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DIECEZJI. W ZWIĄZKU Z TYM, PO PRZEMYŚLENIU SYTUACJI, ROZWAŻENIU JEJ W SUMIENIU PRZED BOGIEM I USILNEJ MODLITWIE, PRZEDŁOŻYŁEM W PAŹDZIERNIKU BIEŻĄCEGO ROKU MOJĄ POKORNĄ PROŚBĘ OJCU ŚWIĘTEMU FRANCISZKOWI O PRZYJĘCIE MOJEJ REZYGNACJI Z URZĘDU BISKUPA DIECEZJALNEGO. OJCIEC ŚWIĘTY UZNAŁ PRZEDSTAWIONĄ MOTYWACJĘ I MOJĄ PROŚBĘ PRZYJĄŁ, ZLECAJĄC MI RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIENIE DOTYCHCZASOWEJ POSŁUGI DO CZASU USTANOWIENIA MOJEGO NASTĘPCY.

Z GŁĘBI SERCA DZIĘKUJĘ DOBREMU BOGU ZA DAR SZCZEGÓLNEGO POWOŁANIA W KOŚCIELE CHRYSTUSOWYM I ZA WSZYSTKIE ŁASKI. DZIĘKUJĘ OJCU ŚWIĘTEMU ZA ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE MOJEJ PROŚBY O ZWOLNIENIE Z URZĘDU BISKUPA DIECEZJALNEGO. PO BRATERSKU DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI, ZWŁASZCZA Z DIECEZJI ELBLĄSKIEJ, ZA KAŻDY WYRAZ ŻYCZLIWOŚCI I WSPÓŁPRACY W POSŁUDZE ZBAWIENIA.

POWIERZAM SIĘ OPIECE MATKI BOŻEJ, A WAS, UMIŁOWANI SIOSTRY I BRACIA, PROSZĘ O MODLITWĘ.

NIECH WAM WSZYSTKIM BÓG BŁOGOSŁAWI!


ELBLĄG, DNIA 23 LISTOPADA 2013 ROKU.

X JAN STYRNA