DEKRET BISKUPA ELBLĄSKIEGO O ODPUSTACH W ROKU WIARY

Mając na względzie duchowe dobro wiernych Diecezji Elbląskiej oraz kierując się normami zawartymi w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 roku, ustanawiam następujące warunki uzyskania odpustów w Roku Wiary, który zaczyna się 11 października 2012 roku, a kończy 24 listopada 2013 roku.

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji Papieża, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego), mogą zyskać wierni:

  1. gdy w Roku Wiary wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu;
  2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich, kościoła katedralnego lub innego miejsca wyznaczonego w niniejszym dekrecie z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą "Ojcze nasz", Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych;
  3. gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary, w niniejszym dekrecie, zgromadzą się na Eucharystii lub Liturgii Godzin i odmówią Wyznanie Wiary;
  4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie chrzcielnicy lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Zgodnie ze wspomnianym dekretem Penitencjarii Apostolskiej, jako miejsca święte w Diecezji Elbląskiej, za których nawiedzenie w Roku Wiary można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam następujące świątynie:

SANKTUARIA W DIECEZJI ELBLĄSKIEJ: KOSCIOŁY PARAFIALNE W DIECEZJI ELBLĄSKIEJ:

Wyznaczam także dni, w które w czasie Roku Wiary, można będzie uzyskać odpust zupełny, pod warunkiem uczestnictwa w Eucharystii lub Liturgii Godzin i odmówienia Wyznania Wiary:

Wierni, prawdziwie skruszeni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (przede wszystkim mniszki żyjące w ścisłej klauzurze, eremici, więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, łącząc się myślą i duchem z wiernymi obecnymi na tych nabożeństwach, zwłaszcza w chwilach, w których telewizja lub radio transmitują słowa Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego, odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy klasztornej, szpitalnej lub innej) Ojcze Nasz i Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie, oraz inne modlitwy dla uzyskania odpustu Roku Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy życia.

Ustanawiając powyższe miejsca i czasy łaski ufam, że duszpasterze pilnie dołożą wszelkich starań, ażeby wierni przybywający do świątyń, zostali ubogaceni jak najobfitszymi łaskami z okazji przeżywanego Roku Wiary.

Wszystkich wiernych zachęcam, aby korzystali z daru Bożego Miłosierdzia, które daje nam łaskę odpustu zupełnego od kary doczesnej za swoje grzechy.Elbląg, dnia 17 października 2012 roku.
L. dz.: 280/2012.

Jan Styrna
BISKUP ELBLĄSKI

Ks. Zdzisław Bieg
KANCLERZ KURII