I DIECEZJALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGODLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAANGAŻOWANEJ PRZY PARAFIACH
oraz
I MISTRZOSTWA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ DLA KSIĘŻY
DIECEZJALNYCH I ZAKONNYCH oraz KLERYKÓW

ORGANIZATOR:

Wydział Duszpasterski Diecezji Elbląskiej
Diecezjalny Duszpasterz Sportowców Ks. Paweł GUMINIAK
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy RAFAEL
LZS "Mlexer" Sekcja Tenisa Stołowego

UCZESTNICY:

Dzieci i Młodzież męska zaangażowana w życie parafialne
Kapłani, Klerycy

CEL IMPREZY:

Popularyzacja tenisa stołowego
Wyłonienie reprezentacji Diecezji na Międzynarodowy Turniej
w Warszawie (27-29 XII 2007)
Nawiązanie znajomości i przyjaźni między uczestnikami
Turniej zostanie rozegrany w Elblągu, 24 listopada 2007 r.
Rozpoczęcie o godz. 9.00 - wspólną modlitwą

Rozgrywki w sali sportowej przy
Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu Ul. Zamkowa 16a
(wejście salę od ul. Wapiennej (Bursa Szkolna)).
ZGŁOSZENIA: na specjalnych kartach zgłoszeniowych wraz z ksero dowodu wpłaty
(najlepiej dla wszystkich uczestników z parafii)
do 19 listopada 2007

na adres:
Ks. Paweł GUMINIAK
Diecezjalny Duszpasterz Sportowców
ul. Kielecka 16
82 - 300 ELBLĄG
tel. 500 018 625
www.puksrafael.org
E-mail: pguminiak@wp.pl
pguminiak@puksrafael.org


Szczegóły dotyczące turnieju popierz tutaj:
   

Karta zgłoszeniowa: