Duszpasterze pełniący posługę w parafii

Z woli Bożej, decyzją Biskupa Elbląskiego, Jego Ekscelencji Ks. Bpa Dra Jacka Jezierskiego
z dniem 1. lipca 2017 r. urząd proboszcza naszej parafii objął

ks. kan. dr Ryszard Milewski (1962)


Święcenia kapłańskie przyjął 10. czerwca 1989 r. w Olsztynie, z rąk J.E.Ks.Bp. Dra Edmunda Piszcza. W latach 1989-1991 pełnił funkcję wikariusza w Reszlu, 1991-1992 - w Olsztynie w parafii Najświętszego Serca Jezusowego, 1992-1995 - w Elblągu, w parafii św. Jerzego. Przez ponad cztery lata (1995-99) piastował urząd proboszcza w Królewie. W latach 1999-2001 odbywał urlop naukowy przeznaczony na finalizację doktoratu w Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskał w KUL tytuł zawodowy magistra teologii oraz stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 1. lipca 2001 r. do 30. czerwca 2017 r. był proboszczem w Kończewicach. Był ponadto Dziekanem Dekanatu Malbork II, Sędzią Sądu Diecezjalnego.

Obecnie jest Wizytatorem Katechetycznym Dekanatów Malbork II i Nowy Staw, Diecezjalnym Wizytatorem Katechetycznym, wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej oraz Diecezjalnym Koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ds. Funduszu Stypendialnego.

Jest kanonikiem rzeczywistym Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach. Ustanowiony przez Biskupa Elbląskiego Penitencjarzem przy konkatedrze św. Wojciecha w Prabutach.W duszpasterstwie wspierać go będzie
mianowany wikariuszem parafialnym
ks. mgr Radosław KosteckiDuszpasterze naszej parafii od roku 1993