Ratujmy suski zabytek


Od blisko 700 lat w cieniu rzucanym przez bryłę kościoła pw. św. Antoniego mieszkańcy Susza przeżywali swoje troski, radości, sukcesy i porażki. Dzwony wyznaczały rytm dnia, ogłaszały uroczystości, oznajmiały o czyjejś śmierci. Ta budowla, mimo że martwa sama w sobie, dawała życie, była i jest przedsionkiem nieba, ponieważ umożliwia człowiekowi spotkanie z Bogiem w rzeczywistości tajemniczej i transcendentnej.

Budynek, wzniesiony przed sześcioma wiekami, przyozdabiany na przestrzeni stuleci przez pokolenia, żyje życiem człowieka, pozwalając, by architektura i sztuka wzbudzały zachwyt nie tylko mieszkańców, ale i turystów.

Niestety, ta jakże cenna budowla potrzebuje naszej pomocy, ponieważ istnieje paląca konieczność ochrony przed wilgocią fundamentów i samych murów. Dlatego niezbędna jest wymiana dachu i części jego konstrukcji.

By świetność suskiej świątyni była rzeczywistością w następnych stuleciach, musimy jej pomóc oddychać obydwoma płucami: piękna duchowego i materialnego.

Wszystkim, którzy chcą i mogą pomóc, z serca dziękuję.


Bank Spółdzielczy w Suszu
nr rachunku: 06 8320 0005 0000 4588 2000 0020ks. Dariusz Kułakowski
Administrator
Parafii św. Antoniego w Suszu