"Czyńcie pokutę"

       W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie bywa, że postępowanie człowieka wierzącego niewiele różni się od sposobu życia niewierzących.
       Często żyjemy tak jak się nam podoba. Zło nazywamy - dobrem. Usprawiedliwiamy aborcję, kradzież, plotkarstwo, oszczerstwo, kłamstwo, korupcję, zdradę, życie w wolnych związkach pozamałżeńskich. Karmimy się sensacją i ludzką tragedią. Poddajemy się hedonizmowi. Dogadzamy swojemu ciału: karmimy je, ubieramy, spełniamy jego zachcianki. Organizowanie przez szkoły, puby i różne instytucje zabaw w piątek (dzień śmierci Chrystusa) stało się już normą. Niewiele osób pamięta również w tym dniu o poście.
       Warto zwrócić uwagę na to, że jednak człowiek, to nie tylko ciało, ale również dusza. Człowiek powinien kontrolować swoje ciało, aby go nie zdominowało. Podobnie dusza potrzebuje kontroli i właściwego rozwoju.
       Nasza codzienność zawiera się w ramach przykazań bożych i kościelnych. To one stymulując duszę mają również decydujący wpływ na ciało.
       Dla podniesienia rozwoju duchowego przypominam Wam praktyki pokutne, które są nauczaniem Kościoła, a przestrzeganie ich pozwoli wyzwolić się z niewoli grzechu.


Ks. JK


Przepisy Kościoła Katolickiego w Polsce dotyczące zasad praktykowania dni pokutnych
 1. Wszyscy wierni - na podstawie prawa Bożego - zobowiązani są czynić pokutę.
 2. W celu wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej. Kościół powszechny ustanowił dni i okresy pokuty, którymi są poszczególne piątki całego roku oraz czas Wielkiego Postu.
 3. W tym czasie każdy chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele.
 4. Czynami pokutnymi są: modlitwą, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły.
 5. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych polega na wstrzymaniu się od spożywania potraw mięsnych. Obowiązuje ona wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia (do końca życia) we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu wypada jakaś uroczystość.
 6. Post ścisły polega nie tylko na wstrzymaniu się od spożywania potraw mięsnych, ale także na ograniczeniu posiłków w dniu pokutnym, czyli jeden posiłek do syta i dwa posiłki mniejsze. Obowiązuje on wszystkich wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.
 7. Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki całego roku i w czasie Wielkiego Postu.
 8. Prawo Kościoła o dniach pokutnych - zawarte w czwartym przykazaniu kościelnym - brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach".
 9. W sytuacji przewidywanej niemożliwości zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych należy uzyskać od proboszcza parafii lub biskupa diecezjalnego dyspensę od tego obowiązku lub zamianę tego obowiązku na inne uczynki pobożne.
 10. Nawet uzasadniona niemożliwość zachowania obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek nie zwalnia chrześcijanina od podjęcia innych form pokuty.
 11. Kościół jednocześnie przypomina, że przeciw prawu pokuty ciężko grzeszy ten, kto bez racji usprawiedliwiającej, nie zachowuje dni pokutnych.
...powrót