Św. Cecylia - patronka muzyki i śpiewu kościelnego

      22 listopada wspominamy jedną z najpopularniejszych męczennic wczesnego chrześcijaństwa przełomu II i III w. Właściwie dzisiaj niewiele o niej wiemy, jedynie to, że złożyła ślub życia w czystości i dochowała jej, żyjąc w małżeństwie z poganinem Walerianem. Doprowadziła też do nawrócenia męża i jego brata Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską za wiarę. Pozostałe wątki jej życia są już tylko legendą.

      Św. Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. Ktoś zapyta, na jakiej podstawie - otóż jej patronat nad muzyką opiera się na wzmiance legendy, że "kiedy muzyka grała, ona w sercu śpiewała Panu..."

      W mojej podręcznej biblioteczce znalazłem dzisiaj na półce książkę "Złota legenda" (Instytut wydawniczy PAX - Warszawa 1983) napisaną przez średniowiecznego włoskiego hagiografa, kaznodzieję i pisarza religijnego, dominikanina - Jakuba de Voragine. Jego dzieło powstało w latach 1260-1270 i w średniowieczu cieszyło się ogromną popularnością. Autor jednak nie przedstawia w nim chronologicznego opisu życia świętych, ale spisuje stare legendy, które niejednokrotnie nie pokrywają się z prawdą historyczną, ale mają współczesnemu człowiekowi pomóc w zrozumieniu szeregu zjawisk historycznych, które miały ogromny wpływ na świętość chrześcijańską.

      Legenda o św. Cecylii opisuje głównie jej duchowość - i to było bardzo ważne w przekazie średniowiecznego chrześcijaństwa, gdzie przykład świętych był swoistym świadectwem wiary dla współcześnie żyjących. Może i my dzisiaj czytając ten tekst, pełniej zrozumiemy atrakcyjność i zagrożenia chrześcijaństwa zwłaszcza w pierwszych trzech wiekach. Mam nadzieję, że ta i inne średniowieczne legendy pozwolą nam spojrzeć na naszą wiarę nie, jako na zjawisko, ale jako na sens, treść i wypełnienie życia. Trzeba uwierzyć sercem.

      Poniżej przedrukowuję treść legendy z powyższej książki. Usiądź wygodnie, przeczytaj i poczuj się jak człowiek, który potrzebuje umocnienia wiary i pięknych przykładów bezgranicznego oddania Chrystusowi.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. CECYLII - kliknij


Ks. JK...powrót