Wieńce, wianki wianuszki...15 sierpnia


       Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) należy do jednych z najstarszych świąt maryjnych. Maryja po swym ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Od IX w. poświęca się w tym dniu owoce, kwiaty, zioła, kłosy zbóż.

       W Polsce wytworzyła się tradycja, że łączy się trud pracy na roli, w ogródkach przydomowych z dziękczynieniem Bogu Stwórcy za dar i piękno natury.

       W liturgii słowa, w pierwszym czytaniu słyszymy apokaliptyczny opis Maryi, jako niewiasty wybranej przez Boga, aby zniszczyć grzech i panowanie szatana. "Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu". W Maryi dokonuje się niewyobrażalna wręcz harmonia i zespolenie nieba z ziemią. Dlatego w dniu upamiętniającym Jej Wniebowzięcie wierni przynoszą do poświęcenia kosze wypełnione owocami i warzywami, inni układają piękne wiązanki, lub uplatają wianuszki ze zbóż, kwiatów i ziół.

       Dzisiaj zwyczaj ten - tak bardzo żywy u naszych przodków - powoli zanika. Zachwycamy się kulturą zachodnio europejską i amerykańską. Pojawiają się nowe święta zupełnie obce naszej tradycji. Starsi nie przekazują polskich zwyczajów dzieciom i młodzieży.

       Jakiś czas temu ruszyła akcja, której hasło doskonale pasuje do tego tematu: "Dobre, bo polskie".

       Pamiętajmy o tym, co nasze, polskie. Niech beton naszych miast i zeświecczenie nie przeszkodzą w praktykowaniu tego, co przez wieki charakteryzowało naszą pobożność, budowało świadomość religijną i przekonanie, że Bóg i tylko Bóg jest Panem stworzenia.

       Zrób wianuszek i pójdź do kościoła. Podziękuj Bogu za zieleń, kwiaty, za codzienny chleb i za to wszystko, co otrzymujemy dzięki Jego dobroci, i pracy naszych rąk. Pomódl się, byśmy przynosili owoce dobrych uczynków i zasłużyli na udział z Maryją w uczcie Królestwa Niebieskiego.


      Królowej anielskiej śpiewamy
      Różami uwieńczmy jej skroń
      Jej serca w ofierze składajmy,
      Ze łzami wołajmy doń
      O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
      Bądź Ty zawsze Matką nam!

      Przez Ciebie, o Matko miłości,
      Łask wszelkich udziela nam Bóg
      A my Ci hołd dajem wdzięczności,
      Upadłszy do Twoich stóp.
      O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
      Wszelkich cnót rozlewasz woń!

Ks. JK...powrót