W naszej parafii ¶w. Antoniego w Suszu, działa prężna grupa ministrantów. Warto wiedzieć, kto pomaga księżom i wiernym podczas sprawowania mszy ¶więtej.

Opiekunem Służby Liturgicznej Ołtarza parafii ¶w. Antoniego w Suszu jest ks. wikariusz Jarosław Janowicz.

Prezes

Piotr Gruszecki

Z-ca

Maksymilian Karczewski

Skarbnik

Maciej Romanowski

Ceremoniarz

Karol Kali¶

Lektorzy

Aleksader Brzuzy, Piotr Gruszecki, Karol Kali¶, Jan Karczewski

Ministranci

25 osób: Paweł Brudziński, Bartosz Brzeziński, Kamil Brzeziński, Jakub Cendowski, Piotr Dybich, Dominik Gajer, Piotr Gruszecki, Karol Kali¶, Maksymilian Karczewski, Arkadiusz Klejna, Mateusz Kłuba, Szymon Leszczyszyn, Jakub Lewandowski, Paweł Lewandowski, Wojciech Linowski, Mateusz Marcyjański, Maciej Paliński, Maciej Romanowski, Jakub Rynkowski, Miłosz Ryszka, Radosław Sikorski, Adam Skorczewski, Dawid Szczepiński, Grzegosz Sztuka, Karol Szysler

Szafarze

Roman Baczewski, Jacek Karczewski, Jan Włodarski

Służba Dorosłych

Roman Baczewski, Jacek Karczewski, Wiesław Kurta, Mirosław M±dry, Jerzy Prze¶lakiewicz, Jan Włodarski

/Stan na grudzień 2009 r./