14 grudnia 2008 - Odnowienie przyrzeczeń ministranckich      Podczas Mszy św. o godz. 11.00 przy udziale licznie zgromadzonych wiernych: ministranci, lektorzy, świeccy szafarze Eucharystii i Liturgiczna Służba dorosłych, uroczyście odnowili swoje przyrzeczenia. Dziękowali Bogu za łaskę powołania do służby liturgicznej i wyrazili chęć dalszego pełnienia tego zaszczytnego zadania.
      Następnie trzech nowych kandydatów: Maciek, Kuba i Piotr, zostało włączonych do grona ministrantów. Po złożeniu przyrzeczenia starsi koledzy ubrali ich w kompletne stroje ministranckie.
      Na zakończenie uroczystości najstarszy stażem lektor Karol Kaliś otrzymał zaszczytną nominację na Ceremoniarza Parafialnego. Jego obowiązkiem będzie troska o przygotowanie liturgii i czuwanie nad jej przebiegiem, dostojnością i świętością.
      Zgromadzeni uczestnicy Mszy św. wyrazili radość i akceptację nagradzając brawami wszystkich członków Liturgicznej Służby Ołtarza.
      Mamy nadzieję, że ta uroczystość zachęci wielu chłopców, aby służyć swoją obecnością i bliskością przy ołtarzu, aby być blisko Pana Jezusa.
      Króluj nam Chryste...