29 listopada 2009 - Przyjęcie nowych ministrantów do LSO      Podczas Mszy św. o godz. 11.00 przy udziale licznie zgromadzonych wiernych odbyła się uroczysztość przyjęcia nowych ministrantów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. W niedzielę tego zaszczytu dostąpiło siedmiu kandydatów, którzy przez kilka miesięcy przygotowywali się, by stać się ministrantami, byli to:
     Szczepiński Dawid,
     Lewandowski Jakub,
     Marcyjański Mateusz,
     Sztuka Grzegorz,
     Cendrowski Jakub,
     Sikorski Radosław,
     Leszczyszyn Szymon.
(Ósmy kandydat - Dominik Gajer, zostanie przyjęty we wtorek na mszy o godz. 17.00.)
Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia starsi koledzy ubrali ich w kompletne stroje ministranckie, przyjmując ich tym samym w swój poczet.
      Następnie ministranci, lektorzy, świeccy szafarze Eucharystii i Liturgiczna Służba dorosłych, uroczyście odnowili swoje przyrzeczenia. Dziękowali Bogu za łaskę powołania do służby liturgicznej i wyrazili chęć dalszego pełnienia tego zaszczytnego zadania.
      Mamy nadzieję, że ta uroczystość zachęci wielu chłopców, aby służyć swoją obecnością i bliskością przy ołtarzu, aby być blisko Pana Jezusa.
      Króluj nam Chryste...