Parafialna Rada Duszpasterska


Skład Rady parafialnej:

     - Ks. Jerzy Karwat - przewodniczący

Członkowie wchodzący z urzędu:
     - Mirosław Kowalczyk

Członkowie mianowani przez proboszcza:
     - Stanisław Dybich,
     - Iwona Gajer,
     - Eugeniusz Klejna,
     - Arkadiusz Trzciałkowski

Kandydaci zgłoszeni przez parafian:
     - Ryszard Goik,
     - Katarzyna Gruszecka,
     - Barbara Kawicka,
     - Helena Mularczyk,
     - Mirosława Oracka,
     - Halina Sąsiadek,
     - Danuta Świst-Piotrowska

Statut Rady Parafialnej Parafii św. Antoniego w Suszu zobacz TUTAJ «--


      W środę 20 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie nowej rady parafialnej. Rada składa się z 15-tu osób. Sekretarzem rady wybrany został p. Arek Trzciałkowski, a protokolantem p. Barbara Kawicka.

Protokół
Posiedzenia Rady Parafialnej 14.10.2009

  1. Stan zdrowia Księdza Jarosława Janowicza - wikariusza.
  2. Remonty.
  3. Pozyskiwanie pieniędzy.
  4. Budynki parafialne.
  5. 11 listopada Święto Niepodległości.
  6. Wizytacja kanoniczna.
     Ad. 1. Ksiądz proboszcz powitał zebranych i przekazał informacje o stanie zdrowia księdza Jarosława. Ksiądz Wikariusz od 22 września leżał w szpitalu w Elblągu. Stamtąd został przewieziony do specjalistycznej kliniki w Warszawie gdzie został zdiagnozowany. Nie jest wiadome jak długo jeszcze będzie przebywał w szpitalu.

     Ad. 2. Kaplica adoracji.
      Fundusze pozyskiwane od rodzin na cele remontowe nie wystarczyły na pokrycie wszystkich wydatków związanych z jej adaptacją, dlatego reszta zadłużenia została pokryta ze środków parafialnych.
      W kościele jest wilgoć. Jedną z przyczyn jest fakt, że teren wokół kościoła został podwyższony. Sięga powyżej kamiennego fundamentu a cegła jak gąbka chłonie wilgoć. Projekt na odwodnienie kościoła został przygotowany. W prezbiterium w wyniku zawilgocenia odpadał tynk, dlatego został on zdjęty do wysokości ok. 2 metrów ze ściany wschodniej (za ołtarzem). Ponieważ w kościele gotyckim najwłaściwsze jest pozostawienie odkrytych cegieł, dlatego zostały one doczyszczone i uzupełnione. W czasie zdejmowania tynku odkryła się też nisza. Odtworzono w niej łuk. Żyrandole zostały podniesione wyżej a reflektory oświetlające ołtarz wymienione na energooszczędne, jaśniejsze halogenowe. Ściany w prezbiterium zostały pomalowane wapnem.
      Zamalowany i zlikwidowany został zaciek nad chórem. W wyniku intensywnych opadów został zalany kolejny fragment sufitu nad chórem i częścią nawy. Płyta gipsowo kartonowa rozwarstwia się i istnieje niebezpieczeństwo, że sufit może odpadać. Może to być niebezpieczne. Płytę w najbliższym czasie trzeba będzie usunąć całkowicie. Dach wymaga kapitalnego remontu. W 2008 roku został przygotowany projekt i kosztorys. Uzyskano też pozwolenie na budowę. W najbliższym czasie będzie sporządzony aneks do kosztorysu uwzględniający aktualne ceny.

     Ad. 3. Został złożony wniosek do budżetu Gminy o dofinansowanie remontu dachu. W przygotowaniu są wnioski do Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu Marszałkowskiego.
      Zbiórka pieniędzy na cele remontowe od parafian - poprzez rozkładanie na ławkach co miesiąc kopert - na dłuższą metę nie sprawdza się. Podjęto decyzję, że rodziny zdeklarują na wizycie duszpasterskiej dobrowolne opodatkowanie na cele remontowe.

     Ad. 4. W czasie ulewnego deszczu w piwnicy na plebanii jest woda. Pomieszczenia plebanii są małe i nie ma takiego, w którym Dziekan mógłby swobodnie spotkać się z kapłanami z dekanatu. Największy pokój jest za mały i nie ma możliwości, żeby go powiększyć. Problem ten można by rozwiązać usuwając podwyższenie w sali kinowej a w pomieszczeniu obok przygotować zaplecze sanitarne i kuchenne (jest to jedna z propozycji).
      Ponadto w budynku Katolickiego Centrum Kultury występuje ten sam problem zawilgocenia ścian co w kościele. Żeby wilgoć nie wchodziła w ściany trzeba odkopać budynek, założyć drenaż i izolację, i obniżyć teren.

     Ad. 5. Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada, żeby uświetnić ten dzień Ksiądz Dziekan zaproponował koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów Akademii Muzycznej z Gdańska. Burmistrz nie dał jeszcze jednoznacznej odpowiedzi odnośnie sfinansowania tego przedsięwzięcia. Na wniosek p. Eugeniusza Klejna członkowie Rady Parafialnej zadeklarowali pomoc w sfinansowaniu koncertu.

     Ad. 6. Dnia 29 listopada odbędzie się podsumowanie wizytacji kanonicznej naszej parafii.
      Wizytacja obejmuje:
      » Katechezy w szkołach.
      » Sprawy ekonomiczne.
      » Techniczny i prawny stan budynków.
      » Dokumenty kancelarii parafialnej.
      W tym dniu Ksiądz Biskup na wszystkich mszach wygłosi Słowo Boże, a o godz. 10.00 spotka się z przedstawicielami wspólnot działających przy naszej parafii.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Parafialnej 10 października 2007

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Parafialnej 20 czerwca 2007