III Zakon Franciszkański


Franciszkanie w Suszu

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą, w której wierni żyjący w świecie realizują swoje powołanie do świętości,przez życie Ewangelią i według wskazań Kościoła, za wzorem św. Franciszka z Asyżu.Zasady życia Franciszkanów w świecie określa: Reguła, Konstytucje i Statuty zatwierdzone przez władze Kościoła oraz Dokumenty Stolicy Apostolskiej.Franciszkanie Świeccy w oparciu o Ewangelię, wypełniają obowiązki domowe, rodzinne, zadania zawodowe, społeczne i polityczne. Ku "pełni człowieczeństwa"i doskonałej miłości zdążają przez ciągłe "nawracanie się" , pokutę i zachowanie rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwai czystości według stanu (do zachowania rad ewangelicznych zobowiązują się profesją zakonną). Ideałem ich życia jest umiłowanie i naśladowanieChrystusa ubogiego i ukrzyżowanego na wzór św. Franciszka z Asyżu, który w XII wieku ukazał taką formę życia w świecie.

Franciszkanie Świeccy przy parafii . Antoniego w Suszu gromadzą się od 6 lat. Choć niektórzy mają za sobą kilkunastoletnie uczestnictwo w innychwspólnotach franciszkańskich. Zawiązania suskiej wspólnoty dokonało się przy pomocy ks. Jarosława Żuchowskiego. Po odejściu księdza Jarosława opiekęnad wspólnotą przejął ks. Jerzy Pawelczyk a teraz sprawuje ją ksiądz Jerzy Karwat. Obecnie w celu pogłębienia własnej formacji gromadzą się w każdąIII -cią sobotę miesiąca: biorą udział w Mszy św. zorganizowanej dla nich o godz. 10.00, wysłuchują homilii, odmawiają wspólnie Nieszpory, uczestnicząw Adoracji Najświętszego Sakramentu; po czym następuje spotkanie formacyjne. Suska Wspólnota Franciszkańska, wraz z innymi grupami modlitewnymi,organizuje w trzecią niedzielę stycznia - "opłatek" - dla uczczenia tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Pana Jezusa.Franciszkańskie Wspólnoty spotykają się ze sobą w Suszu lub w Kwidzynie.

Prenumeruje "Głos św. Franciszka z Asyżu". Wspólnota liczy obecnie 14 profesów wieczystych, 2 profesów czasowych i 1 nowicjusza /stan na V 2007 r./.Wspólnota posiada swój sztandar tercjarski z wizerunkiem świętego Franciszka.

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą, w której wierni żyjący w świecie realizują swoje powołanie do świętości,przez życie Ewangelią i według wskazań Kościoła, za wzorem św. Franciszka z Asyżu.Zasady życia Franciszkanów w świecie określa: Reguła, Konstytucje i Statuty zatwierdzone przez władze Kościoła oraz Dokumenty Stolicy Apostolskiej.Franciszkanie Świeccy w oparciu o Ewangelię, wypełniają obowiązki domowe, rodzinne, zadania zawodowe, społeczne i polityczne.Ku "pełni człowieczeństwa" i doskonałej miłości zdążają przez ciągłe "nawracanie się" , pokutę i zachowanie rad ewangelicznych:posłuszeństwa, ubóstwa i czystości według stanu (do zachowania rad ewangelicznych zobowiązują się profesją zakonną).Ideałem ich życia jest umiłowanie i naśladowanie Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego na wzór św. Franciszka z Asyżu, który w XII wieku ukazał taką formę życia w świecie.Historia

Św. Franciszek zapoczątkował też, prawdopodobnie w 1221 roku, trzeci zakon dla ludzi żyjących w świecie. Nie wymaga on opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy z pełnienia zadań świeckich. Pierwszych świeckich naśladowców św. Franciszka zwano braćmi od pokuty. Według tradycji pierwszymi tercjarzami byli włoscy małżonkowie, błogosławieni Luchezjusz i Buonadonna (+1260), którzy habity zakonne otrzymali z rąk św. Franciszka z Asyżu.

Po Soborze Watykańskim II, który zwrócił szczególną uwagę na obecność i świadectwo katolików świeckich we wszystkich środowiskach,odnowił się także trzeci zakon. W 1978 roku Paweł VI zatwierdził jego obecnie obowiązujcą Regułę, a w 1990 Jan Paweł II - nowe Konstytucje.Wszyscy katolicy - dzieci, młodzież i dorośli - mogą, idąc za Bożym wezwaniem, wprowadzać w życie Ewangelię, żyjąc duchowością Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

W Europie Środkowo-Wschodniej tercjarze mają pięknie, wielowiekowe tradycje, sięgające średniowiecza. Na przełomie XIX i XX wieku trzeci zakon,odnowiony wówczas przez papieża Leona XIII, przyczynił się tam w dużej mierze do odrodzenia katolicyzmu. Tercjarzami franciszkańskimi byli bowiem ludzie świeccy,kapłani i biskupi, którzy cierpieli za wiarę w ostatnich dziesięcioleciach, między innymi kard. Alojzije Stepinac (+1960), arcybiskup Zagrzebia; kard. Stefan Wyszyński (+1981), prymas Polski, i kard. Frantisek Tomasek, arcybiskup Pragi. Kiedy po latach otwierano ponownie kościoły na terenach byłego Związku Radzieckiego, wśród pierwszych pamiątek, jakie się w nich pojawiały, były sztandary tercjarskie. Świadczą one o przetrwaniu idei franciszkańskiej pomimo prześladowań, które przez długie lata nie pozwalały na działalność trzeciego zakonu.Znani członkowie III zakonu św. Franciszka

Do III Zakonu św. Franciszka należało kilku papieży: bł. Pius IX (+1878), Leon XIII (+1903), św. Pius X (+1914), Pius XI (+1931), Pius XII (+1958)i bł. Jan XXIII (+1963).Do grona tercjarzy franciszkańskich należało wiele osób świeckich, które zostały wyniesione do chwały ołtarzy:św. Elżbieta Węgierska (+1231, żona, księżna i patronka III zakonu), św. Ferdynand III Kastylijski (+1252, król hiszpański), św. Róża z Viterbo (+1253,19-letnia mistyczka), św. Ludwik IX (+1270, król Francji, patron III zakonu), św. Zyta (+1272, włoska służąca), bł. Piotr ze Sieny (+1289, mistyk, sprzedawca grzebieni),bł. Małgorzata z Kortony (+1297, pokutnica), bł. Joanna z Signy (+1307, włoska rekluza), bł. Aniela z Foligno (+1309, żona i matka, pokutnica),bł. Rajmund Lull (+1316, mąż, męczennik), św. Elzear Sabran (+1323, mąż, hrabia francuski), św. Roch z Montpellier (+1327, pielgrzym),św. Elżbieta Portugalska (+1336, królowa), św. Konrad z Piacenzy (+1351, mąż, pustelnik), bł. Karol z Blois (+1364, mąż, książę francuski),św. Brygida Szwedzka (+1373, mistyczka, patronka Europy), bł. Hugolin Magalotii (+1373, włoski pustelnik), bł. Angelina Marsciano (+1435, żona,założycielka zgromadzenia sióstr tercjarek franciszkanek regularnych), św. Katarzyna z Genui (+1510, żona, opiekunka chorych),św. Tomasz Morus (+1535, mąż, prawnik i kanclerz Anglii, męczennik), bł. Łucja Fleites (+1622, męczennica w Japonii), bł. Mateusz Alvarez (+1628, japoński męczennik),św. Maria Anna od Jezusa de Paredes (+1645, patronka i bohaterka narodowa Ekwadoru), św. Maria Franciszka od Pięciu Ran Chrystusa (+1791, włoska mistyczka),św. Bernadeta Soubirous (+1879, mistyczka, to jej objawiła się NMP w Lourdes), bł. Kontard Ferrrini (+1902, włoski wykładowca),bł. Maria od Jezusa Dobrego Pasterza (+1902, założycielka zgromadzenia sióstr nazaretanek), bł. Anna Schäffer (+1925, mistyczka i stygmatyczka z Bawarii),bł. Eurozja Fabris (+1932, żona i matka włoskiej rodziny), bł. Zefiryn Giménez Malla (+1936, mąż, sprzedawca koni, hiszpański męczennik).Również wielu kapłanówżyło duchowością III Zakonu św. Franciszka: bł. Bertold z San Gimignano (+1300, włoski duszpasterz chorych na trąd),św. Karol Boromeusz (+1585, kardynał, arcybiskup Mediolanu), bł. Tomasz Cugi (+1627, duszpasterz w Nagasaki, japoński męczennik), św. Wincenty Pallotti(+1850, duszpasterz w Rzymie, założyciel zgromadzenia pallotynów), św. Jan Maria Vianney (+1859, słynny proboszcz w Ars), św. Józef Cafasso(+1860, duszpasterz w Turynie, duchowy mistrz św. Jan Bosko), bł. Antoni Chevrier (+1879, duszpasterz ubogich i dzieci), św. Jan Bosko (+1888, założycielzgromadzenia salezjanów), bł. Andrzej Karol Ferrari (+1921, arcybiskup Mediolanu), bł. Alojzy Orione, (+1940, włoski duszpasterz, założyciel zgromadzeniaorionistow), bł. Jakub Kern (+1924, kapłan w Austrii), bł. kard. Alojzije Stepinac (+1960, arcybiskup Zagrzebia, chorwacki męczennik czasów reżimu komunistycznego),ks. Bronisław Bozowski (+1987) i ks. Jan Zieja (+1991) - byli legendarnymi duszpasterzami i kapelanami sióstr wizytek w Warszawie. Franciszkaninem świeckim jest także kard. Frantisek Tomasek, arcybiskup Pragi. Do trzeciego zakonu należeli słynni pisarze, artyści, naukowcy i odkrywcy, najbardziej znani spośród nich to: Dante Alighieri (+1321, poeta), Giotto di Bondone (+1337, malarz), Francesco Petrarka (+1374, poeta), Krzysztof Kolumb (+1506, żeglarz, odkrywca Ameryki), Rafael Santi (+1520, malarz), Michał Anioł Buonarroti (+1564, malarz), Giovanni Palestrina (+1594, kompozytor), Bartolomeusz Murillo (+1682, malarz), Luigi Galvani (+1798, lekarz i fizyk), Aleksander Volta (+1827, fizyk), Franciszek Liszt (+1886, pianista i kompozytor).Do grona najbardziej znanych polskich tercjarzy należą: bł. Dorota z Mątowów (+1394, żona i matka, pustelnica, mistyczka i stygmatyczka), bł. Maria Angela Truszkowska (+1899, założyciela zgromadzenia sióstr felicjanek), św. Albert Chmielowski (+1916, malarz, założyciel zgromadzenia albertynów), św. ks. Zygmunt Gorazdowski (+1920, opiekun ubogich we Lwowie), bł. Aniela Salawa (+1922, służąca, patronka FZŚ w Polsce), bł. Józef Sebastian Pelczar (+1924, biskup, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Jacek Malczewski (+1929, malarz), bł. Leon Nowakowski (+1939, kapłan diecezji włocławskiej i męczennik), bł. ks. Antoni Rewera (+1942, jeden ze 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej), Józef Haller (+1960, legionista, generał Wojska Polskiego), sługa Boży kard. Stefan Wyszyński (+1981, Prymas Polski).