Zapytanie ofertowe:
prace konserwatorskie i restauratorskie
przy dwóch obrazach na drewnianych podłożach
z kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego w Suszu
 
 
zgodnie z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
PRZY OBRAZIE OSTATNIA WIECZERZA Z 1604 ROKU,
OLEJ NA DESCE Z OŁTARZA GŁÓWNEGO
KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANTONIEGO W SUSZU
 
 
ORAZ ZWIASTOWANIE, OLEJ NA DESCE,
Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANTONIEGO W SUSZU
 
 
 
 
 

 
Protokół otwarcia ofert.