Franciszkanie w Suszu

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą, w której wierni żyjący w świecie realizują swoje powołanie do świętości, przez życie Ewangelią i według wskazań Kościoła, za wzorem św. Franciszka z Asyżu. Zasady życia Franciszkanów w świecie określa: Reguła, Konstytucje i Statuty zatwierdzone przez władze Kościoła oraz Dokumenty Stolicy Apostolskiej. Franciszkanie Świeccy w oparciu o Ewangelię, wypełniają obowiązki domowe, rodzinne, zadania zawodowe, społeczne i polityczne. Ku "pełni człowieczeństwa" i doskonałej miłości zdążają przez ciągłe "nawracanie się" , pokutę i zachowanie rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości według stanu (do zachowania rad ewangelicznych zobowiązują się profesją zakonną). Ideałem ich życia jest umiłowanie i naśladowanie Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego na wzór św. Franciszka z Asyżu, który w XII wieku ukazał taką formę życia w świecie.

Franciszkanie Świeccy przy parafii . Antoniego w Suszu gromadzą się od 6 lat. Choć niektórzy mają za sobą kilkunastoletnie uczestnictwo w innych wspólnotach franciszkańskich. Zawiązanie suskiej wspólnoty dokonało się dzięki zaangażowaniu ŚP. ks. Jarosława Żuchowskiego. Obecnie w celu pogłębienia własnej formacji gromadzą się w każdą III-cią sobotę miesiąca: biorą udział w Mszy św. o godz. 17.00, wysłuchują homilii, odmawiają wspólnie Nieszpory, po czym następuje spotkanie formacyjne. Suska Wspólnota Franciszkańska, wraz z innymi grupami modlitewnymi, organizuje w trzecią niedzielę stycznia - "opłatek" - dla uczczenia tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Pana Jezusa. Franciszkańskie Wspólnoty spotykają się ze sobą w Suszu lub w Kwidzynie.

Prenumeruje "Głos św. Franciszka z Asyżu". Wspólnota liczy obecnie 14 profesów wieczystych, 2 profesów czasowych i 1 nowicjusza (stan na V 2007 r.). Wspólnota posiada swój sztandar tercjarski z wizerunkiem świętego Franciszka.

 

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą, w której wierni żyjący w świecie realizują swoje powołanie do świętości, przez życie Ewangelią i według wskazań Kościoła, za wzorem św. Franciszka z Asyżu. Zasady życia Franciszkanów w świecie określa: Reguła, Konstytucje i Statuty zatwierdzone przez władze Kościoła oraz Dokumenty Stolicy Apostolskiej. Franciszkanie Świeccy w oparciu o Ewangelię, wypełniają obowiązki domowe, rodzinne, zadania zawodowe, społeczne i polityczne. Ku "pełni człowieczeństwa" i doskonałej miłości zdążają przez ciągłe "nawracanie się" , pokutę i zachowanie rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości według stanu (do zachowania rad ewangelicznych zobowiązują się profesją zakonną).Ideałem ich życia jest umiłowanie i naśladowanie Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego na wzór św. Franciszka z Asyżu, który w XII wieku ukazał taką formę życia w świecie.

 

Historia

Św. Franciszek zapoczątkował też, prawdopodobnie w 1221 roku, trzeci zakon dla ludzi żyjących w świecie. Nie wymaga on opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy z pełnienia zadań świeckich. Pierwszych świeckich naśladowców św. Franciszka zwano braćmi od pokuty. Według tradycji pierwszymi tercjarzami byli włoscy małżonkowie, błogosławieni Luchezjusz i Buonadonna (+1260), którzy habity zakonne otrzymali z rąk św. Franciszka z Asyżu.

Po Soborze Watykańskim II, który zwrócił szczególną uwagę na obecność i świadectwo katolików świeckich we wszystkich środowiskach, odnowił się także trzeci zakon. W 1978 roku Paweł VI zatwierdził jego obecnie obowiązującą Regułę, a w 1990 Jan Paweł II - nowe Konstytucje. Wszyscy katolicy - dzieci, młodzież i dorośli - mogą, idąc za Bożym wezwaniem, wprowadzać w życie Ewangelię, żyjąc duchowością Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

W Europie Środkowo-Wschodniej tercjarze mają pięknie, wielowiekowe tradycje, sięgające średniowiecza. Na przełomie XIX i XX wieku trzeci zakon, odnowiony wówczas przez papieża Leona XIII, przyczynił się tam w dużej mierze do odrodzenia katolicyzmu. Tercjarzami franciszkańskimi byli bowiem ludzie świeccy, kapłani i biskupi, którzy cierpieli za wiarę w ostatnich dziesięcioleciach, między innymi kard. Alojzije Stepinac (+1960), arcybiskup Zagrzebia; kard. Stefan Wyszyński (+1981), prymas Polski, i kard. Frantisek Tomasek, arcybiskup Pragi. Kiedy po latach otwierano ponownie kościoły na terenach byłego Związku Radzieckiego, wśród pierwszych pamiątek, jakie się w nich pojawiały, były sztandary tercjarskie. Świadczą one o przetrwaniu idei franciszkańskiej pomimo prześladowań, które przez długie lata nie pozwalały na działalność trzeciego zakonu.

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w piątki w godz. 7.30-16.30