• Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!
  • Św. Antoni z Padwy
    Nie chcę osądzać tego człowieka, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on.
  • Św. Antoni z Padwy
    Miłosierdzie wobec ubogich leczy trąd skąpstwa i czyni duszę piękną.
  • Św. Antoni z Padwy
    Miłość jest duszą wiary. Bez miłości wiara umiera.

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu

w każdy piątek w godz. 7.30-16.30

icon news
Rozpoczęły się prace konserwatorskie
przy dwóch obrazach z naszego kościoła

czytaj więcej...

27epp

10epr