28 kwietnia 2004 r. podczas pielgrzymki leśników do Rzymu Papież Jan Paweł II poświęcił żołędzie zebrane z najstarszego drzewa w Polsce - Dębu Chrobrego. Z żołędzi tych wyhodowano 500 sadzonek. Każda z nich od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych otrzymała certyfikat.

Wiosną 2006 r. nadleśnictwa w całej Polsce otrzymały po jednej sadzonce do posadzenia na swoim terenie. Nadleśnictwo Susz dostało sadzonkę oznaczoną numerem 207.

Pracownicy Nadleśnictwa Susz zdecydowali, że najlepszym miejscem dla tak ważnej rośliny będą okolice sanktuarium św. Antoniego. Leśnicy w porozumieniu z Dziekanem Jerzym Pawelczykiem i Burmistrzem Janem Sadowskim wyznaczyli teren i przygotowali go pod posadzenie drzewka.

18 maja 2006 r. została odprawiona uroczysta Msza świętą, koncelebrowana przez:

  • Ks. Biskupa Józefa Wysockiego, który przewodniczył koncelebrze i wygłosił homilię
  • Ks. dziekana Jerzego Pawelczyka
  • Ks. prałata Zbigniewa Nowaka
  • Ks. kanonika Mieczysława Adamczyka
  • Ks. Ryszarda Dębskiego

W procesji z darami leśnicy wnieśli sadzonkę Dębu papieskiego.

Po Mszy św. wszyscy przeszli na Skwerek Papieski przy sanktuarium św. Antoniego, na którym po poświęceniu przez księdza Biskupa Józefa Wysockiego został uroczyście zasadzony Dąb papieski nr 207.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jan Karetko przekazał księdzu dziekanowi Jerzemu Pawelczykowi certyfikat Dębu papieskiego.

Na zakończenie Parafialna Orkiestra Dęta odegrała Barkę.

Przy Dębie na kamieniu leśnicy zainstalowali granitową tablicą upamiętniającą pochodzenie Drzewa i datę jego posadzenia.